Priznanje Ministarstva odbrane opštini Kula za saradnju na poslovima planiranja odbrane

77

KULA - Opština Kula jedna je od tri lokalne samouprave na teritoriji Vojvodine kojoj je juče u Domu Vojske Srbije u Novom Sadu uručena zahvalnica Regionalnog centra Ministarstva odbrane.

Foto: mod.gov.rs

Zahvalnicu za ostvarenu saradnju na poslovima planiranja odbrane, koja se dodeljuje ispred Ministarstva odbrane Republike Srbije, primio je predsednik opštine Kula Damjan Miljanić, piše kulski opštinski sajt.

Kako se navodi, plan odbrane opštine Kula dobio je saglasnost o usklađenosti sa planom odbrane Republike Srbije, čiji je sastavni deo, a istaknuta je i izuzetna posvećenost pitanjima realizacije priprema za odbranu.

Na sajtu Opštine Kula ističe se da će u narednom periodu biti definisan i stavljen u funkciju „Situacioni centar opštine Kula“, koji će imati izuzetnu ulogu u lancu prenošenja informacija od značaja građanima i rukovođenju u sferi realizacije potreba u eventualnim vanrednim situacijama, kao i neposrednoj ratnoj opasnosti.