NSZ raspisala konkurse i pozive za zapošljavanje u 2019. godini

646

SRBIJA - Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javne pozive i konkurse za tekuću godinu u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja.

Foto: N. J. / decembar 2017. godine

Nezaposleni će moći da konkurišu na dvanaest javnih poziva i konkursa, među kojima su Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse, Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva, Javni konkurs za organizovanje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom i Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za zapošljavanje.

Raspisani su takođe i Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja, Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima, Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje i Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teće zapošljivih na novootvorenim radnim mestima.

Nezaposleni svoje prijave mogu da podnesu i na Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za mlade sa visokim obrazovanjem, Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica, Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem i Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca.

Konkurse i javne pozive potražite na OVOM LINKU.