Zašto očne preglede ne treba raditi u optici?

659

Za bilo koji zdravstveni problem, bitno je da se obratite pravom stručnjaku koji će moći da Vam pruži adekvatan savet i pomoć.

Kada je reč o vidu, važnu ulogu imaju oftalmolog, optometrista i optičar. Usled neznanja i neinformisanosti, često se ova zanimanja positovećuju, tj. očni pregledi se vrše i u optikama, što je pogrešno.

Ko je oftalmolog?

Oftalmolog je doktor medicine, specijalista koji iza sebe ima najmanje četrnaest godina školovanja i usavršavanja, što ga čini obučenim i licenciranim za pružanje usluga pregleda, dijagnostikovanja i lečenja bolesti oka uz određivanje adekvatne terapije, kao i vršenje hirurških zahvata na oku.

Dakle, ukoliko želite adekvatno urađen pregled, a naročitio ako imate dijagnostikovano neko očno oboljenje glaukom, kataraktu, degeneraciju makule takav pregled može obaviti isključivo oftalmolog. Manji broj oftalmologa je specijalizovan i za hirurgiju, te ćete kod takvih stručnjaka moći dobiti kompletnu uslugu – od dijagnostike do konačnog izlečenja bolesti oka hirurškim zahvatom, kada je to potrebno.

Ko je optometrista?

Nakon završenih studija u trajanju od najmanje tri godine, optometrista stiče znanje za pružanje primarne zdravstvene zaštite vida. Specijalizovan je za vršenje opštih očnih pregleda, odnosno određivanje vidne oštrine, prepisivanje naočara ili kontaktnih sočiva. Pregledom prednjeg segmenta oka, optometrista može uočiti prisustvo određenih očne bolesti, nakon čega pacijenta upućuje lekaru oftalmologu.

Naravno, ovakav pregled vrši i oftalmolog, tako da pacijent sam može odabrati kome će ukazati poverenje.

Ko je optičar?

Optičari su tehničari koji su obučeni za izradu, popravku i prodaju naočara i kontaktnih sočiva. Ovo vrše na osnovu recepata koje ispisuju oftalmolozi ili optometristi.

Oni nisu obučeni da vrše očne preglede, koriguju vid i prepisuju naočare ili kontaktna sočiva, dijagnostikuju očne bolesti niti određuju terapiju. Pored toga, u optikama ne postoje odgovarajući dijagnostički aparati, niti se pregled vrši na široke zenice, što je jedini način da se utvrdi puna dioptrija.

Izvor: http://perfectvision.rs/naslovna/