Aleksandra Herceg Roknić iz Kule dobitnica nagrade „Prof. dr Milija Nikolić“

1512

KULA - Nastavnica srpskog jezika u Osnovnoj školi "Isa Bajić" i STŠ "Mihajlo Pupin" Aleksandra Herceg Roknić nagrađena je na konkursu Društva za srpski jezik i književnost za najbolju metodičku pripremu iz srpskog jezika ili književnosti .

Foto: OŠ "Isa Bajić" Kula

Čas Aleksandre Herceg Roknić iz oblasti jezičke kulture, pod nazivom „Jezičke nedoumice“ , osvojio je treću nagradu. Pored stručnosti, kreativnosti i primerenosti uzrastu, kriterijumi su se odnosili i na doprinos metodici kao nauci o nastavi i na originalni pristup u postavci časa.

Nagrada, koja nosi ime čuvenog metodičara srpskog jezika i književnosti Milije Nikolića, dodeljena je na nedavno održanom Republičkom zimskom seminaru za nastavnike srpskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu.