PKS – RPK Sombor organizuje obuku o godišnjem izveštavanju o otpadu

93

KULA / SOMBOR / ODŽACI - Privredna komora Srbije - RPK Sombor će u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine organizovati besplatnu radionicu o popunjavanju izveštaja o otpadu kroz aplikaciju informativnog sistema Agencije za zaštitu životne sredine.

Ilustracija / Foto: pixabay.com

Zakon o upravljanju otpadom obavezuje proizvođača i vlasnika otpada da vodi i čuva dnevnu dnevnu evidenciju o otpadu i dostavlja redovni godišnji izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije u skladu sa zakonom i pravilnicima i to do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Obuka će biti podeljena u tri modula: Obaveze izveštavanja proizvođača otpada i operatera, Dokument o kretanju opasnog otpada i obaveza skupljača i drugih vlasnika i Izveštavanje o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada i ambalaži.

Obuka će se održati 13. marta od 12:00 časova u sali PKS – RPK Sombor na adresi Venac Stepe Stepanovića 30 i drže je eksperti Agencije za zaštitu životne sredine.

Prisustvo je potrebno potvrditi putem telefona 025/420-780, 025/420-776 ili putem mejl adrese [email protected].