(VIDEO) Izvode se radovi na Gradskoj deponiji u Vrbasu

170

VRBAS - Na Gradskoj deponiji u Vrbasu teškom mehanizacijom uređuje se pristupni put ovom smetlištu. Dužina prilazne staze iznosi 800 metara.

Foto: JKP "Komunalac"

Na Gradsku deponiju u Vrbasu, koja se prostire na površini od 10 hektara, već godinama se svakodnevno istovari 80 tona različitog smeća. Pristupni put smetlištu uređuje se nekoliko puta godišnje.

„Vršimo nivelaciju puta, nasipamo šljaku i mašinski je sabijamo da bi u narednom periodu prolazak vozila bio neometan. Put je rađen jesenas, međutim, obilne kiše i sneg koji smo imali doveli su ga u loše stanje. Čekali smo lepo vreme kako bismo ga uredili“, kaže poslovođa u PJ „Čistoća“ Mladen Pavlović.

Pored trenutnih poslova na Gradskoj deponiji, JKP „Komunalac“ svakodnevno vrši prihvat otpada koji se dalje razastire, sabija i nakon toga prevlači zemljanim slojem što čini prevenciju od izbijanja požara, širenja zaraze i tome slično.

Procenjuje se da svaki stanovnik Republike Srbije dnevno proizvede kilogram otpada, što na godišnjem nivou iznosi 300-400 kilograma đubreta.

Retki su gradovi u kojima se vrši separacija otpada. U Vrbasu se sakuplja i presuje PET ambalaža i šalje na dalju reciklažu. Iz domaćinstava u gradu, odnosi se svake poslednje subote u mesecu.

Pogledajte prilog JKP „Komunalac“: