Finalna faza Programa zapošljavanja i unapređenja privrednog ambijenta opštine Kula

313

KULA - U toku je izrada radne verzije Programa zapošljavanja i unapređenja privrednog ambijenta opštine Kula do 2020. godine.

Foto: Nemanja Janjanin, fotopres.com

Kako prenosi sajt Opštine Kula, projekat ulazi u završnu fazu, pošto je realizovana većina aktivnosti, a u okviru dokumenta definisane su mere koje treba da doprinesu jačanju lokalne zajednice i stvaranju boljih uslova za ekonomski rast i otvaranje novih radnih mesta.

Opštinska uprava Kula, na čelu sa Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj, okupila je ključne lokalne aktere područja, koji su od prve faze, pa do finalizacije programa, dali svoj doprinos aktivnim učestvovanjem u realizaciji projekta.

Prilikom formiranja radne grupe, korišćena je participativna metoda pristupa, kako bi se obezbedilo učešće relevantnih predstavnika kako javnog, tako privatnog i civilnog sektora. Članovi radne grupe su usmeravali pravac izrade programa, dajući stručna mišljenja i predloge na održanim radnim sastancima, a putem Upitnika su angažovanom projektnom timu dostavili korisne podatke neophodne za analizu. Mere sadržane u Akcionom planu su takođe rezultat zajedničkog rada svih učesnika, usklađene sa potrebama područja u pravcu razvoja.

Članovi radne grupe za izradu programa su:

 • Miloš Danilov, Opštinska uprava Kula
 • Jelena Pavkov, Opštinska uprava Kula
 • Milić Vulović, Opštinska uprava Kula
 • Mile Tadić, Opštinska uprava Kula
 • Imre Blaško, PD „Blaško gradnja“
 • Suveilj Karimanović, Opšte udruženje preduzetnika Kula
 • Miladin Ačanski, A.D. „Bačka“ Sivac
 • Duško Bajić „BSIT Sales“ DOO
 • Dragan Kapičić, „Sigma Hlorogen“ DOO
 • Vladimir Emejdi, Udruženje zanatlija Ruski Krstur
 • Vladimir Stanković, Turistička organizacija opštine Kula
 • Irena Stojanović, Hellenic Sugar – Šećerana Crvenka

Preuzmite Program zapošljavanja i unapređenja privrednog ambijenta opštine Kula

Rok za slanje predloga i komentara je 1. april 2019. godine, i to na [email protected]