(VIDEO) U toku sanacija deponije u Savinom Selu

128

SAVINO SELO - Na obodu Savinog Sela nalazi se sva teška mehanizacija JKP "Komunalac" kako bi se saniralo smetlište komunalnog otpada. Uređuju se plato i pristupni put deponiji koji zajedno čine površinu od 15.000 kvadratnih metara.

Foto: JKP "Komunalac" Vrbas

Sanaciju deponije u Savinom Selu, JKP Komunalac Vrbas obavlja po nalogu Odeljenja za inspekcijske poslove Opštinske uprave Vrbas.

„Imamo zadatak da saniramo plato deponije čija je površina 9.000 metara kvadratnih. Budući da su meštani otpad lagerovali i uz pristupni put, moraćemo da saniramo i taj prostor od 6.000 kvadratnih metara“, kaže poslovođa PJ „Čistoća“ Mladen Pavlović.

Foto: JKP „Komunalac“ Vrbas

On dodaje da će za tri do četiri dana ovaj prostor biti iznivelisan, te da će otpad biti naguran u obližnju depresiju. Isto će, priča Pavlović, biti i sa smećem koje se nalazi od Vojnog mosta do samog smetlišta, odnosno, na pristupnom putu.

Uprkos organizovanom prikupljanju otpada stvaraju se deponije, te se zahteva odgovornije ponašanje svih prema životnoj sredini. Ukoliko sugrađanima za komunalni otpad koji sakupe od jednog do drugog dolaska ekipa „Čistoće“ nije dovoljna komunalna oprema koju trenutno poseduju, savetuje se zaduživanje dodatnih kanti ili nabavka zelenih vreća.