Zaposleni u JP “Pošta Srbije” prekinuli štrajk, obećano ispunjenje dve trećine zahteva

986

SRBIJA - Posle razgovora predstavnika JP "Pošta Srbije" sa ministrom i potpredsednikom Vlade Nebojšom Stefanovićem, zaposleni u ovom preduzeću prekinuli su štrajk.

Pošta Kula, Foto: B. Grbić

Prema pisanju medija, Vlada je obećala ispunjenje dve trećine zahteva, a zahtev za povećanje plata za sada neće biti ispunjen. Zaposleni u “Pošti Srbije” u aprilu mesecu mogu da očekuju jednokratnu pomoć koja neće biti niža od 20.000 dinara, kažu predstavnici štrajkača.

U razgovoru ministra Stefanovića i predstavnika štrajkača dogovoreno je da se do 4. aprila izvrši rasporela drugog dela ostvarene dobiti za 2017. godinu, a 24. aprila prvog dela za 2018. godinu. Drugi deo sredstava iz dobiti za 2018. godinu biće isplaćen u septembru, a Vlada bi od novembra trebalo da preduzme mere u cilju uvećanja mase za zarade za 2020. godinu, uz reformu koeficijenata zarade.

Kako se navodi, najavljeno je formiranje radne grupe za kolektivno pregovaranje čiji će zadatak biti da izmeni član 42 Kolektivnog ugovora kako bi se rasporela sredstava iz dobiti počev od 2018. godine isplaćivala linearno.

Radna grupa će takođe imati zadatak da preispita opravdanost postojanja pojedinih radnih mesta, a dogovoreno je i da se sredstva za povećanje osnovnih zarada i sredstva za uvećanje zarada po osnovu radnog učinka preusmere sa administrativnih na tehnološke poslove, sa izuzetkom deficitarnih radnih mesta.

Svi zaposleni koji su učestvovali u štrajku, dobili su garancije da neće trpeti posledice u preduzeću zbog stupanja u štrajk, kao i da će se obustaviti svi do sada započeti postupci kažnjavanja od strane poslovodstva JP “Pošta Srbije”.