Raspisan konkurs za prijem polaznika na osnovnu obuku vatrogasno-spasilačkih jedinica

1224

SRBIJA - U toku je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 200 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica na koji se zainteresovani mogu prijaviti zaključno sa 9. aprilom 2019. godine.

Pravo učešća na konkursu ima lice koja ispunjava sledeće uslove:

  • da je državljanin Republike Srbije
  • da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs
  • da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa
  • da ima završenu srednju školu
  • da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova
  • da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije
  • da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psihofizičke i bazičnomotoričke sposobnosti

U oglasu se napominje da pravo učešća ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da ga položi u roku od 1,5 godine od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.

Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva sve zainteresovane da se prijave na konkurs.