Saopštenje Udruženja „Plava ptica“ povodom Dana osoba sa autizmom

540

KULA - Udruženje za pomoć MNRO "Plava ptica" obeležilo je 2. april, Dan osoba sa autizmom. U nastavku pročitajte saopštenje koje su izdali tim povodom.

Međunarodni dan osoba sa autizmom je ustanovljen rezolucijom Ujedinjenih nacija 18. decembra 2007. godine, a obeležava se svake godine 2. aprila.

Autizam je naziv koji se koristi za kontinuum razvojnih poremećaja koji se u stručnoj terminologiji nazivaju pervazivni poremećaji razvoja. Ovaj razvojni poremećaj karakteriše izmenjen razvoj socijalnih sposobnosti, govorno jezičkih sposobnosti i imaginacije a najčešće je udružen sa mentalnom ometenošću.

Po statistici Svetske zdravstvene organizacije, na 10.000 rođene dece dijagnostikuje se 60 dece sa pervazivnim poremećajem razvoja.

Sistem podrške kao i stepen uključenosti osoba sa autizmom je nedovoljan, a takođe nedovoljno je i podrške roditeljima i porodici koja ima posebne i izuzetno teške izazove u odgajanju deteta sa autizmom.

U Udruženju „Plava ptica“ u dnevnom boravku su zbrinuta deca i odrasli sa autizmom, kao i u objektima stanovanja uz podršku. Takođe kroz službu ranog tretmana nastojimo da na što ranijem uzrastu obezbedimo roditeljima i detetu usluge dijagnostike i rehabilitacije.

U cilju obeležavanja Dana osoba sa autizmom korisnici i vaspitači iz Dnevnog boravka su u centru Kule, delili simbolične poruke sa vizuelnim obeležjem Dana osoba sa autizmom (plavi pazl) koje smo delili građanima kako bismo ukazali na potrebu da se cela zajednica uključi i razvije razumevanje prema ovoj grupi dece i porodicama.

Nažalost, imali smo niz neprijatnih iskustava sa građanima koji su imali neprimerene komentare i vređanja prema vaspitačima ali i samoj deci koja su učestvovala u akciji. Ovakva reakcija građana ukazuje da kao zajednica nemamo dovoljno razumevanja, strpljenja i empatije da pružimo podršku, vreme i prihvatanje onima koji su drugačiji. Naravno uz izuzetke građana i građanki koji su nas saslušali i prihvatili pravo osoba sa invaliditetom da predstave pitanja koja su im od značaja.

Nadamo se da idući 2. april nosi više razumevanja, poneki osmeh, manje besa kao i prihvatanje različitosti.

Direktor udruženja 
Marko Košutić