(FOTO) U Odžacima obeležen Svetski dan zdravlja uličnom manifestacijom Crvenog krsta

166

ODŽACI - Povodom Svetskog dana zdravlja Crveni krst Odžaci je organizovao javnu manifestaciju sa podelom edukativnog materijala na teme prevencije bolesti i očuvanja zdravlja.

Foto: Crveni krst Odžaci

Svake godine 7. aprila obeležava se Svetski dan zdravlja kao godišnjica osnivanja Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Svetski dan zdravlja je i ove godine prilika da podsetimo stanovništvo na značaj zdravih stilova života i prevenciju faktora rizika za nastanak najčešćih poremećaja zdravlja. Slogan ovogodišnje kampanje Svetskog dana zdravlja je „Primarna zdravstvena zaštita – osnov univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom“.

Foto: Crveni krst Odžaci

Jedno od osnovnih ljudskih prava je pravo na zdravlje. Ljudi treba da imaju dovoljno informacija o zdravlju i o potrebnim uslugama da bi na odgovarajući način vodili računa o svom zdravlju i zdravlju svojih porodica. Najmanje polovina ljudi u svetu trenutno nije u mogućnosti da dobije osnovne zdravstvene usluge. Skoro 100 miliona ljudi je siromašno, a prisiljeno da plaća zdravstvene usluge iz džepa. Više od 800 miliona ljudi, odnosno gotovo 12 odsto svetske populacije potroši 10 odsto sopstvenih prihoda na zdravstvene troškove za sebe, bolesno dete ili drugog člana porodice – što predstavlja prekomerne troškove i veliki globalni problem.

Foto: Crveni krst Odžaci

Kvalitetna i pristupačna primarna zdravstvena zaštita je temelj univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom. Kroz primarnu zdravstvenu zaštitu najčešće se realizuje prvi kontakt sa profesionalnom zdravstvenom zaštitom i uspostavlja se kontinuitet zdravstvene zaštite.

Foto: Crveni krst Odžaci
Foto: Crveni krst Odžaci