JKP Čistoća Sombor i Sekopak vas nagrađuju za predatu staklenu ambalažu

979

SOMBOR - JKP "Čistoća" Sombor u saradnji sa operaterom za upravljanje ambalažnim otpadom Sekopak d.o.o. poziva Vas da učinite nešto korisno za planetu i osvojite zanimljive poklone.

Potrebno je da donesete najmanje tri kilograma staklene ambalaže (flaše i tegle), do promotivnog štanda JKP “Čistoća” Sombor, koji će biti postavljen na Trgu Svetog Trojstva (Ćelavi trg), u sredu 15. maja u periodu od 10:00 do 13:00 časova, a promoteri će vam za predato staklo uručiti poklon.

Za razliku od ostalih reciklažnih materijala, staklo se može reciklirati neograničeni broj puta i to bez ostataka. Iako je reciklaža ovog materijala veoma jednostavna i sprovodi se topljenjem, ogromne količine se odlažu u prirodi ili na deponijama, a veoma mali procenat se reciklira.

Glavni cilj sprovođenja ove akcije je povećanje količina ambalažnog stakla koje će se uputiti na reciklažu, a benefiti su višestruki: štednja deponijskog prostora, primarna selekcija ambalažnog otpada, razvijanje korisnih ekoloških navika, menjanje loših navika, štednja prirodnih resursa zahvaljujući reciklaži, vaspitni i edukativni aspekti itd.