Gimnazija „Žarko Zrenjanin“ domaćin stručnog skupa o vodi

268

VRBAS - U organizaciji Srpskog hemijskog društva - Hemijskog društva Vojvodine (SHD-HDV), a povodom 22. marta, Svetskog dana voda, održan je stručni skup o vodi.

Foto: Podruznica Vrbas SHD-HDV

Na stručnom skupu su teme o vodi analizirane iz različitih aspekata, tehnološkog, hemijskog, fizičkog, biološkog, ekološkog, sa aspekta obnovljivih izvora energije.

Ispred naučnog i organizacionog odbora stručni skup je otvorila dr Tamara Premović, naučni saradnik, član Predsedništva Srpskog hemijskog društva (SHD), Predsedništva SHD-HDV i predsednik Podružnice Vrbas SHD-HDV, zahvalivši se svim učesnicima skupa, kolegama sa Univerziteta u Novom Sadu, sa Tehnološkog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, Fakulteta FIMEK, Univerziteta Megatrend Beograd – Fakulteta za biofarming iz Bačke Topole, Visoke poslovne škole za menadžment i poslovne komunikacije MPK, Sremski Karlovci i predsedniku upravnog odbora Društva za obnovljive izvore energije STŠ „Mihajlo Pupin“ Kula, gospodinu Marjanu Ivanovu, koji su ovu veoma važnu temu analizirali iz ugla svojih naučnih disciplina i tome doprineli sveobuhvatnom uvidu ovog najvitalnijeg resursa, koji se treba i mora tretirati kao „dobro od opšteg interesa“.

Stručni skup je realizovan u prostorijama Gimnazije „Žarko Zrenjanin“ Vrbas, a u sklopu obeležavanja 210 godina postojanja ove ustanove.

„Srpsko hemijsko društvo (SHD), osnovano je 1897. godine, a Gimnazija „Žarko Zrenjanin“ 1809. godine. Obe institucije su iznedrile intelektualnu elitu na našim područjima. Čestitam svim rukovodiocima, kolegama nastavnicima, svom nenastavnom osoblju, sadašnjim i nekadašnjim učenicima Gimnazije „Žarko Zrenjanin“ Vrbas, ovaj značajan jubilej. SHD, SHD-HDV i Podružnica Vrbas SHD-HDV imaju uspešnu saradnju sa svim obrazovno-vaspitnim intitucijama u kojima se hemijsko-tehnološke i srodne discipline izučavaju. Među njima značajno mesto zauzima Gimnazija „Žarko Zrenjanin“. Naročitu zahvalnost ovom prilikom upućujem direktorki Gimnazije „Žarko Zrenjanin“, gospođi Tatjani Kažić i koleginici Ivani Uskoković, doktorantu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Depatmana za biologiju, na nesebičnoj pomoći i uspešnoj saradnji u organizaciji i realizaciji ovog stručnog skupa“, izjavila je dr Premović.

„Povećanje broja stanovnika na zemlji, urbanizacija i porast životnog standarada, kao i najnovija toksikološka istraživanja utiču na sve veću potražnju za kvalitetnom vodom za piće. Zbog nekontrolisanog zagađenja, a neretko i iz razloga što geološki kvalitet vode u izvorištu ne odgovara kvalitetu vode koja je bezbedna po zdravlje, vode dobrog kvaliteta u prirodi je sve manje. Stoga je veoma važno baviti se permanentno ovom problematikom i težiti ka nalaženju najboljih rešenja. Održanim stručnim skupom o vodi tome je dat i doprinos“, zaključila je dr Premović.

Program skupa je bio sledeći:

Izlaganje: Voda za piće

 • dr Tamara Premović, naučni saradnik

Izlaganje: Voda kao sirovina u prehrambenoj industriji

 • Doc. dr Ranko Romanić, Univerzitet u Novom Sadu-Tehnološki fakultet

Izlaganje: Prirodne mineralne vode

 • dr Tamara Premović, naučni saradnik

Izlaganje: Vodni sistemi

 • prof. dr Jelena Bošković, fakultet FIMEK, Novi Sad

Izlaganje: Močvarna staništa

 • Ivana Uskoković, doktorant PMF, Departman za biologiju

Izlaganje: Eko remedijacija

 • Ivana Uskoković, doktorant PMF, Departman za biologiju

Radionica (predsedava dr Tamara Premović, naučni saradnik):

 • Hemijski parametri vode

Saopštenja (predsedava dr Tamara Premović, naučni saradnik):

 • Fizičke osobine vode, Dragan Psodorov, nastavnik Visoke škole strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije MPK, Sremski Karlovci
 • Vodni resursi iz ugla matematičko-statističke analize, Natalia Dragan, diplomirani matematičar-master
 • Hidroelektrane, Marjan Lj. Ivanov, specijalista tehničkih nauka, viši pedagoški savetnik, Predsednik upravnog odbora Društva za obnovljive izvore energije, STŠ „Mihajlo Pupin“ Kula

Izlaganje: Otpadne vode

 • Prof. dr Gorica Cvijanović, Fakultet za Biofarming, Bačka Topola