Raspisan konkurs za učenike koji su ostvarili uspeh na takmičenjima u 2018. godini

505

SRBIJA - Fond za mlade talente Republike Srbije raspisao je Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2018. godine.

Ilustracija / Foto: N. Janjanin, fotopres.com

Konkurs će biti otvoren do 10. maja 2019. godine, a pravo na nagradu će imati učenici srednjih škola koji su u periodu od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2018. godine osvojili jednu od prve tri nagrade/mesta na republičkim ili međunarodnim priznatim takmičenjima.

Rok za prijavu na Konkurs je od 8. aprila do 10. maja 2019. godine.

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu Ministarstva omladine i sporta ili šalje poštom, s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom prispe na pisarnicu Ministarstva omladine i sporta u roku za konkurisanje.

Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom „R” i brojem pošiljke) koja je predata pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje).

Prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatrane.

Ceo tekst konkursa i potrebne obrasce preuzmite OVDE.