Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao javne pozive za zapošljavanje

548

VOJVODINA - Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu i Pravilnikom o dodeli sredstava za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je sledeće javne oglase i pozive.

Foto: M. V. fotopres.com

Javni oglas za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2019. godini

 • Sekretarijat dodeljuje sredstva u iznosu od 30.000.000,00 dinara.
 • Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine u iznosu 512.000 dinara, odnosno 325.000 dinara u skladu sa Pravilnikom koji je dostupan na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs
 • Rok za podnošenje zahteva je 3. maj 2019. godine.

Javni oglas za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2019. godini

 • Sekretarijat dodeljuje sredstva u iznosu od 48.000.000 dinara.
 • Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica dodeljuje se poslodavcu za subvencionisanje iznosa poreza i doprinosa za 12 meseci ugovorne obaveze, odnosno u iznosu od 187.500 dinara po licu.
 • Pravo učešća ima poslodavac koji ima registrovano sedište ili poslovnu jedinicu na teritoriji AP Vojvodine i pripada privatnom sektoru.
 • Poslodavac može maksimalno ostvariti subvenciju za zapošljavanje do 10 lica.
 • Rok za podnošenje zahteva je 3. maj 2019. godine.

Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini

 • Sekretarijat dodeljuje sredstva u iznosu os 10.800.000,00 dinara.
 • Sredstva namenjena za sprovođenje javnog rada, koji može trajati najduže četiri meseca.
 • Pravo učešća na Javnom konursu imaju udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno upisna su u Registar koji vodi APR.
 • Rok za podnošenje zahteva je 27.04.2019. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje i Sekretarijatu na brojeve 021/487-4145 i 021/487-4313, svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova.