Raspisan poziv za Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme

347

KULA / VRBAS / SOMBOR / ODŽACI - Ministarstvo privrede Republike Srbije raspisalo je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme.

Ilustracija / Foto: M. V.

Ministarstvo ovaj Program sprovodi u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama: Banka Poštanska štedionica, Procredit banka, Erste banka, Eurobanka, Credit Agricole banka, Halkbanka, Raiffeisen Leasing, Unicredit Leasing.

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 1.000.000.000 dinara. Opšti cilj Programa jeste jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u opremu.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke nove proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara (u daljem tekstu: proizvodne opreme) i izvođenje građevinskih radova i to:

  • proizvodne opreme i/ili mašina
  • transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta
  • delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara
  • građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova

Oprema ne sme da bude isporučena niti plaćena delimično ili u celosti pre datuma donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava.

Sredstva za realizaciju Programa se ne mogu koristiti za:

  • porez na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV)
  • pokrivanje troškova koji su u vezi sa nabavkom opreme kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi transporta, špedicije, skladištenja i manipulacije, montaže i instaliranja opreme, obuke i dr.
  • pokrivanje troškova koji su u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem bankarskog kredita, odnosno finansijskog lizinga, kao što su troškovi: obrade zahteva, kamate, trošak kreditnog biroa za korisnika, upisa zaloge u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR), osiguranja pokretnosti, kursnih razlika i sl.
  • refundaciju sredstava za već nabavljenu (avansiranu, plaćenu ili isporučenu) opremu
  • zajmove i rate za otplatu kredita, kao i za reprogram kredita
  • ostale troškove koji nisu u skladu sa namenom Programa

Prateća dokumentacija: