Vrbasu i Kucuri sredstva za postavljanje višejezičnih tabli

240

VRBAS / KUCURA - Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice i ove godine je dodelio je značajna novčana sredstva za unapređivanje višejezičnosti u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Vojvodine, gde su u službenoj upotrebi jezici nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica.

Predsednik opštine Vrbas Milan Glušac / Foto: vojvodina.gov.rs

Na konkurs je ove godine pristiglo 97 prijava iz 23 opštine/grada s teritorije Vojvodine, od kojih je odobreno 83, pri čemu su deset prijava podnele opštinske/gradske uprave, 10 je prijava obrazovnih ustanova, 42 prijave mesne zajednice i 22 prijave drugih korisnika budžeta, tj. javnih preduzeća i ustanova. Najviše prijava stiglo je iz grada Subotice, a zatim slede opštine Kanjiža i Novi Bečej.

Opštini Vrbas pripala su dva ugovora za troškove izrade i postavljanja tabli sa nazivima na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi. Za Vrbas je ovom prilikom opredeljeno 350.000, a za Mesnu zajednici Kucura 28.000 dinara.

Ukupan fond konkursa za 2019. godinu iznosio je 10.000.000 dinara, što je, u poređenju s prethodnim godinama, za 500.000 dinara više.