Predstavnici vrbaskog Komunalca na javnoj prezentaciji izgradnje transfer stanice

537

VRBAS - U sali SO Vrbas održana je javna prezentacija Studije izvodljivosti uključivanja stanice sa reciklažnim centrom i kompostilištem u Vrbasu u regionalni sistem upravljanja otpadom.

Foto: JKP Komunalac

Javnosti su prezentovani do sada načinjeni i naredni potezi. Naime, obaveza lokalnih samouprava je da se otpadne materije odlažu na ekološki održiv način, u skladu sa evropskim i domaćim zakonodavstvom o uvođenju sistema upravljanja komunalnim otpadom. U opštini Vrbas od 2011. godine postoji i Lokalni plan upravljanja otpadom koji predviđa izgradnju transfer stanice u našoj opštini.

Foto: JKP Komunalac

Na prezentaciji su učestvovali predstavnici Odeljenja za urbanizam Opštinske uprave Vrbas, „Andzor inženjeringa“ – izrađivača studije, Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, partnera u ovom poduhvatu, a u prisustvu predstavnika JKP Komunalac Vrbas i drugih relevantnih učesnika.

Foto: JKP Komunalac

U budućnosti se planira da sav komunalni otpad iz opštine radnici „Komunalca“ odvoze u transfer stanicu, gde će takozvani „mokri otpad“ završavati u kompostilištu. Preostali otpad će se se sortirati, a ono što ne bude moglo da se separira, biće odvoženo na regionalnu deponiju.

Foto: JKP Komunalac

Stvaranje regionalnog sistema deponija u Republici Srbiji pomažu institucije Evropske unije, među kojima je i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju. Za Južnobački okrug je predviđena izgradnja regionalne deponije u Novom Sadu, kao i dve transfer stanice u Bačkoj Palanci i Vrbasu. Kako je naglašeno na prezentaciji, na taj način će biti omogućeno zatvaranje i rekultivacija postojeće opštinske deponije.