(FOTO) Učenici SSŠ „4. juli“ saznali više o upravljanju otpadom od predstavnika Komunalca

601

VRBAS - Javno komunalno preduzeće "Komunalac" Vrbas nastavilo je saradnju sa Srpskim hemijskim društvom u okviru projekta "Upravljanje otpadom".

Foto: JKP Komunalac Vrbas

Na poziv dr Tamare Premović, naučnog saradnika, člana predsedništva SHD i profesorke Srednje stručne škola „4. juli“ u Vrbasu, u ovoj obrazovnoj ustanovi je održano predavanje sa radionicom za učenike trećeg razreda. Na koji način se otpadom upravlja u JKP Komunalac Vrbas, učenike je upoznao Slaviša Božović, koordinator upravljanja otpadom u preduzeću.​

Foto: JKP Komunalac Vrbas

Upravljanje otpadom predstavlja sprovođenje propisanih mera za postupanje sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana, i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o postrojenjima za upravljanje otpadom. Neadekvatno upravljanje otpadom jedan je od najvećih problema zaštite životne sredine.

Foto: JKP Komunalac Vrbas

U JKP „Komunalac“ Vrbas se u kontinuitetu, u skladu sa zakonom, a u okviru nadležnosti, postupa i stara o upravljanju otpadom. Spremnost da se učestvuje u rešavanju ovog problema javnost, najčešće, pokazuje tek kada je sama ugrožena ili ako je zainteresovana za njegovo rešavanje.

Foto: JKP Komunalac Vrbas

Edukacija i podizanje svesti u vezi sa postupanjem i tretmanom otpada jedan je od ključnih faktora da se eventualni problemi preduprede, a postojeći reše. To je ujedno i jedan od razloga zašto se vrbaski „Komunalac“ rado odaziva i učestvuje u ovakvim projektima, a i sam je organizator mnogih edukativnih ekoloških radionica.

Foto: JKP Komunalac Vrbas