Prof. dr Velibor Vasović izabran za člana Akademije medicinskih nauka

1911

KULA - Prof. dr Velibor Vasović postao je član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, najprestižnije organizacije u okviru lekarskog esnafa, u kojoj se nalazi oko 130 profesora doktora iz Srbije.

Vasović je za člana izabran na predlog Srpskog lekarskog društva, na osnovu kvaliteta naučno-nastavnog, stručnog i organizacionog rada i nemerljivog doprinosa urgentnoj medicini u poslednjih 30 godina.

Srpsko lekarsko društvo osnovano je 1872. godine, a jedan od osnivača je i Josif Pančić. Sto godina kasnije javila se potreba za osnivanjem Akademije medicinskih nauka koja će na najbolji i efikasniji način odraziti dostignuti položaj medicinske nauke i naučne misli u našoj sredini.

Intervju sa profesorom Veliborom Vasovićem, koji smo radili u okviru projekta „Naša Kula i naši ljudi“, možete pročitati na sledećem linku: https://www.nasemesto.rs/2018/12/31/intervju-prof-dr-velibor-vasovic-srecan-sam-kada-na-ulici-vidim-ljude-kojima-sam-na-najdirektniji-nacin-spasao-zivot/