ATI-Terming predstavio najprodavaniji kotao na pelet pod nazivom OZON-agro

4990

KULA - Od 11. do 17. maja 2019. godine u Novom Sadu održan je 86. Međunarodni poljoprivredni sajam, a među izlagačima, ekipa Portala "Naše Mesto" je zatekla i predstavnike firme "ATI-Terming" iz Kule.

Foto: Terming

Susret na Sajmu je bio idealna prilika da nam predstave svoj najnoviji proizvod, jer kako kažu, posle višegodišnjeg rada na prostoru Srbije i okolnih zemalja, neminovno je da se ozbiljnije izađe na tržište Evrope. Jedan od načina je biti deo nekog većeg sistema i proizvoditi za njih određene komponente, a drugi mnogo zahtevniji i složeniji način je ponuditi gotov proizvod po evropskim standardima, sertifikovan i dovoljno kvalitetan da se nosi sa konkurencijom. Dugogodišnji rad „Terminga“ na tipu kotla koji može sagorevati sva peletirana goriva, od svih gorivnih materijala, prošlog proleća je priveden kraju. Komercijalno ime ovog tipa kotla je „OZON-agro“.

Foto: Terming

NM: Kako i zašto ste se odlučili na ovaj korak?

Branislav: Sam drveni pelet i oprema za grejanje koja ga koristi, svake godine nalazi sve veću primenu, što uslovljava drastičan porast cene peleta. Ovo kod nas još nije jako izraženo, ali je neminovnost. Količina potrošenog drvenog peleta je svake godine u porastu, dok proizvodnja kvalitetnog peleta deklarisanog sastava ne uspeva da prati taj trend. Ovo uslovljava stalni rast cene kod ozbiljnih proizvođača u Srbiji i okolini i raznovrsan kvalitet kod manjih proizvođača i uvoznika, koji na taj način pokušavaju da budu konkurentni.

Alternativa drvenom peletu je pelet od žetvenih ostataka, kojih imamo u skoro neograničenim količinama bar što se tiče potreba za grejanjem. Svake godine se obnavlja, uvek je stabilnog kvaliteta, dovoljno dobrog da se komercijalno koristi, s obzirom na to da je po ceni dosta jeftiniji od drvenog. Ta razlika u ceni može biti i do 80 evra po toni koliko je agro pelet jeftiniji od drvenog, a po kalorijama je samo 5-7 posto slabiji emergent.

Foto: Terming u Novom Sadu

NM: Kakvi se problemi javljaju pri sagorevanju nekvalitetnog peleta?

Branislav: Povećan udeo kore drveta u peletu, mešanje sa drvetom koje nije ogrevne klase, dodavanje agro biomase, samo su neki od načina da se dobije jeftiniji proizvod. Ovakav pelet je svojim izgledom identičan peletu A1 i A2 klase, ali kad počne da gori nastaju problemi i korisnik tek tad uviđa da nešto nije u redu, ali je kasno. Topljenje pepela je vezano za hemijski sastav materijala od kog se pravi pelet. Kod drveta je celuloznog porekla i izgara u pepeo kojeg ima vrlo malo i koji ventilator može da oduva, dok je kora drveta i agro biomasa mineralnog sastava, sa velikim ostatkom pepela nakon izgaranja i sa karakteristikom topljenja već na 700°C. Prilikom topljenja pepela stvaraju se silikatna jedinjenja (šljaka) koja se međusobno vezuju i ventilator ne može da ih skloni iz zone gorenja. U toku rada gorionika, novi pelet koji dolazi podiže temperaturu u zoni gorenja i topljenje biva sve izraženije. Nakupljeni ostaci zatvaraju otvore za vazduh na telu gorionika i nakon odeđenog vremena on izbacuje grešku i ulazi u alarm. Količina primesa u peletu direktno utiče na rad gorionika i u većini slučajeva je nemoguće podesiti parametre da se dobije stabilan rad.

 

NM: Kako se OZON agro izborio sa ovim problemom?

Branislav: Kao rešenje ovog problema, postoje neke primitivne izvedbe, neispitane i često nedovoljno bezbedne, ali su one na nivou majstorskih radionica i nisu komercijalno ostvarive. Da bismo ove probleme u sagorevanju raznih peleta eliminisali i tržištu ponudili nešto novo i pouzdano, konstruisali smo gorionike koji imaju pokretne rešetke koje se same čiste tokom rada i uklanjanju pepeo iz zone gorenja. Rad rešetke je potpuno automatski i podesiv za sve tipove peleta, kao i za rad u velikom rasponu snage. Pokretna rešetka je deo sklopa gorionika, sa automatskom potpalom i ostalim pratećim elementima i sondama za siguran i bezbedan rad, koji nadzire i vodi elektronika.

Foto: Terming u Brnu (CZ)

Novi OZON agro je pored gorionika sa pokretnom rešetkom serijski opremljen i automatskim sistemom za iznošenje pepela iz kotla, ručicom za čišćenje jednim potezom i Wi-Fi konekcijom i aplikacijom za mobilni telefon. Najviši evropski standardi po pitanju emisije gasova i praškastih materija u atmosferi, takođe su zadovoljeni, pa je OZON agro svrstan u najvišu petu klasu po važećoj normi EN 303-5:2012. Sertifikacija je rađenu u inostranstvu, u akreditovanim laboratorijama od strane EU.

Foto: Terming u Brnu (CZ)

„Jednostavno rečeno OZON agro, sagoreva bez dima, ne zahteva poseban dimnjak, sam sebe čisti i podešava potrebnu snagu, čuva životnu sredinu, dok radi sa 94,5 stepena iskorišćenja. I ono najvažnije, za njega ne postoji pelet koji ne može da gori, što smo dokazali testiranjem peleta od svih vrsta slame, uglja, zrna kukuruza, vinove loze, suncokreta… koji se mogu naći na tržištu i dosta su jeftiniji od drvenog peleta“završava dip. ing. Branislav Banatski iz preduzeća ATI-Terming Kula. 

Posle sajma u Brnu (CZ) gde je prvi put izložen, OZON agro je prikazan na Valjevskom, Zlatiborskom i Novosadskom sajmu gde su posetioci imali priliku da vide kako radi sa peletom od žitne slame.