Kompletan vodič za upis na vanredno školovanje

25016

Vanredno školovanje je vid edukacije za koji se, prema nezvaničnim statistikama, godišnje opredeli 10.000 polaznika.

Taj broj je u stalnom porastu zbog prednosti koje vanredno školovanje nosi. Program vanrednog školovanja ne podrazumeva redovno prisustvovanje časovima i praćenje nastave, što je olakšica za mnoge kandidate koji imaju poslovne ili porodične obaveze.

Vanredno školovanje je omogućeno i dobro organizovano u svim školama u Srbiji. Školama je dozvoljeno da godišnje upišu do deset učenika po jednom obrazovnom profilu. Polaznici imaju pravo na konsultacije sa profesorima, koje se mogu odvijati lično ili online, u iznosu od trećine časova od punog fonda. Nema praćenja nastave, a ispiti se polažu lično, u dogovorenim terminima. Polaganje je usmeno, pismeno ili praktično, zavisno od prirode predmeta.

Najpopularnije škole za vanredno školovanje su ugostiteljske, kozmetičarske i frizerske, dok u poslednjih par godina vlada veliko interesovanje i za sportske gimnazije i saobraćajne škole.

Za koga je vanredno školovanje?

Vanredno školovanje omogućeno je za dve grupe polaznika. Prvu grupu čine deca koja nisu u mogućnosti da prate redovnu nastavu iz opravdanih razloga. U ovu grupu spadaju deca koja imaju zdravstvene poteškoće, kao i deca koja su pokazala talenat i postigla uspehe u oblasti umetnosti ili sporta. Nakon podnošenja zahteva, oni dobijaju odobrenje od Ministarstva prosvete i za njih je vanredno školovanje besplatno.

Od druge grupe kandidata za vanredno školovanje očekuje se da ispunjavaju dva uslova – moraju imati završenu osnovnu školu i najmanje 17 godina života. Svi koji sa obrazovanjem nastavljaju sa 17 ili više godina, po zakonu ne mogu biti redovni učenici i njima se vanredno školovanje naplaćuje.

Osobe koje se opredeljuju za vanredno školovanje uglavnom žele da usavrše svoje obrazovanje (dokvalifikacija) ili promene struku (prekvalifikacija). Osobe koje su prekinule školovanje, po važećem zakonu o srednjoškolskom obrazovanju, imaju pravo da ga nastave, u istom trajanju.

Prekvalifikacija ili dokvalifikacija?

Prekvalifikacija i dokvalifikacija namenjene su polaznicima koji imaju najmanje 17 godina i završili su srednju školu. Prekvalifikacija je poseban vid vanrednog školovanja, kojim se ne menja stepen obrazovanja. Postojeća diploma se zamenjuje diplomom drugog obrazovnog smera, za drugo zanimanje. Dakle, ukoliko se odlučite za prekvalifikaciju, a imate treći stepen obrazovanja, ostajete na trećem stepenu, ali prekvalifikovani ste za drugo zanimanje.

Dokvalifikacija je namenjena polaznicima koji žele da napreduju ili usavrše svoje znanje, te ukoliko imaju završen treći stepen, da se dokvalifikuju za četvrti ili peti. Peti stepen predstavlja sistem profesionalnog usavršavanja i usmeravanja za određeni obrazovni profil. Polaznici se na dokvalifikaciju često odlučuju zbog lakšeg pronalaska radnog mesta ili napredovanja u postojećem poslu.

Koja dokumenta su potrebna za upis?

Prilikom upisa na vanredno školovanje, zainteresovani kandidati su dužni da dostave dokumentaciju o dotadašnjem školovanju, kao i lična dokumenta:

  • Overene fotokopije svedočanstava završenih razreda – ukoliko je kandidat završio osnovnu školu prikazaće svedočanstvo osnovne škole, a ukoliko je završio jedan ili više razreda srednje, dostaviće svedočanstva tih razreda.
  • Overena fotokopija diplome
  • Overena fotokopija ličnog dokumenta – lične karte, vozačke dozvole ili pasoša. Ukoliko je lična karta sa čipom, potrebno je da bude očitana.
  • Overena fotokopija uverenja o državljanstvu, koje ne sme biti starije od šest meseci
  • Overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih

Pored overenih fotokopija, koje škola zadržava, potrebno je doneti i originalna dokumenta na uvid.
Za određene obrazovne profile koji se odnose na upravljanje motornim vozilima, pored navedene dokumentacije potrebno je dostaviti i lekarsko uverenje. Ukoliko obrazovni profil, za koji se kandidat odlučio, planom i programom predviđa i praktičnu nastavu, kandidat na uvid treba da donese i dokaz o prethodno obavljenoj praksi.

Nakon podnošenja dokumenata, škola organizuje Nastavničko veće, gde se analizira validnost i sadržaj dokumenata. Ispiti koje je kandid položio u prethodnim etapama školovanja moraju se podudarati najmanje 70 odsto sa ispitima obrazovnog profila na koji se upisuje. Razlika od 30 odsto ispita se polaže tokom vanrednog školovanja, nakon kog se dobija diploma.

Ukoliko su svi dokumenti validni, polaznik se upisuje na vanredno školovanje. Prilikom upisa dobija detaljne informacije o predmetima, konsultacijama, cenama i polaganju ispita.

Prednosti vanrednog školovanja

Vanredno školovanje je, u ne tako dalekoj prošlosti, bilo nezamisliva povlastica, a danas je dostupno svima. Ukoliko ste napustili školovanje zbog materijalnih uslova, bolesti, formiranja porodice ili bilo kog drugog razloga, danas možete nastaviti tamo gde ste stali.

Pruža vam se mogućnost da organizujete vreme shodno životnim prioritetima, dok školske obaveze realizujete u dogovoru sa profesorima nastavnih jedinica.

Veći stepen stručne spreme pruža vam pre svega veći nivo znanja, a zatim i mogućnosti napredovanja u poslu, prelaska na bolje radno mesto i veću materijalnu naknadu. Iskoristite prednosti modernizacije obrazovnog sistema, kako biste unapredili svoju budućnost i svoje mogućnosti. Recite „da“ vanrednom školovanju.