Raspisan konkurs za upis polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku

2730

SRBIJA - Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 600 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, na koji zainteresovani kandidati mogu da se prijave do 8. jula 2019. godine.

Među 20 policijskih uprava, konkurs je raspisan i za potrebe Policijske uprave Sombor, gde će biti primljeno 20 i Policijske uprave Novi Sad, za koju se prima 50 polaznika.

Kandidati treba da imaju između 18 i 24 godine ili da nisu stariji od 27 godina ukoliko su svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta. Obavezno je da poseduju važeču nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije i da ispunjavaju kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica.

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, biće odbačene.

Ceo tekst konkursa pročitajte – OVDE.

Obrasci: