Sve što treba da znate da biste položili ispit za B kategoriju

13022

KULA - Za polaganje vozačkog ispita je veoma bitno da se kandidat dobro upozna sa procedurom polaganja. U toku obuke je važno da se dobro savlada i pružanje prve pomoći, ali najbitnije od svega je izabrati auto školu koja je zaista najbolja i čiji su instruktori profesionalci koji imaju dugogodišnje iskustvo u obuci kandidata.

Auto škola Šljivić Kula / Foto: N. Janjanin

Auto škola “Šljivić” beleži odlične uspehe u svom poslovanju jer svake godine obuči veliki broj kandidata za polaganje vozačkog ispita i zbog toga se slobodno može reći da je jedna od najboljih auto škola u okolini. Vrše obuku vozača za AM, A1, A2, A, B, C, CE i D kategoriju.

Šta spada u B kategoriju?

U B kategoriju spadaju putnička vozila čija masa ne prelazi 3500 kg odnosno 3.5t i nemaju više od 8 mesta za sedenje, s tim da se vozačevo sedište ne računa.

Kompletna obuka za B kategoriju podrazumeva slušanje 40 časova iz teorijske nastave, polaganje teorijskog dela ispita, zatim sledi 40 časova praktične nastave i na kraju polaganje praktičnog dela ispita.

Ako želite da polažete za B kategoriju, potrebno je da imate navršenih 16 godina da biste mogli da polažete testove odnosno teorijski deo obuke, a vozački ispit (praktični deo obuke) možete polagati sa 17 godina.

Šta je sve potrebno za B kategoriju?

– Za polaganje B kategorije potrebno je da imate važeću ličnu kartu, a ukoliko je osoba maloletna, roditelj ili staratelj je dužan da bude prisutan prilikom potpisivanja ugovora o polaganju vozačkog ispita.

– Lekarsko uverenje ne sme da bude starije od godinu dana i potrebno je kada se položi teorijski deo ispita za B kategoriju.

– Praktična obuka i polaganje vozačkog ispita ne mogu se započeti bez potvrde o položenom ispitu prve pomoći.

Dokaz o položenom ispitu prve pomoći takođe je potrebno pokazati i u MUP-u prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vozačke dozvole. Da bi se polagao ispit prve pomoći, neophodno je prvo završiti obuku prve pomoći.

Obuka i ispit za prvu pomoć za vozače se vrši u istom danu, traje 3.5 sata i sastoji se iz nekoliko koraka:

  • Upoznavanje sa osnovama prve pomoći.
  • Šta kada se desi saobraćajna nezgoda?
  • Šta sadrži kutija za prvu pomoć?
  • Kako da utvrdite stanje povređenog?
  • Šta kada je osoba bez svesti ili krvari?
  • Povrede koje se često dešavaju.
  • Hitne intervencije.
  • Testovi (ispit).

Nakon obuke i položenog testa izdaje se sertifikat o položenoj prvoj pomoći za dobijanje vozačke dozvole i polaganje ispita za sve kategorije.

Ukoliko osoba koja želi da polaže za B kategoriju ima položeno za M ili AM, A1, A2 i A kategoriju, onda ona ima pravo da umesto 40 časova vozi nešto manji broj, u zavisnosti koju tačno kategoriju ima. Način polaganja ispita i uslovi za upis B kategorije su isti za sve kandidate.

Ilustracija / Foto: pixabay.com

Prilikom polaganja teorijskog dela obuke postoje određena pravila oblačenja (dress code) koja se moraju poštovati. Na ispit se ne smete pojaviti u odeći koja sadrži natpise ili simbole uvredljivog sadržaja. Odeća ne sme biti dekoltirana, providna i mora pokrivati leđa, stomak i ramena. Suknje, šorcevi i bermude ne smeju biti iznad kolena. Obuća mora biti zatvorena i takođe je zabranjeno nositi naučare za sunce, kačkete i kape.

Praktični deo obuke traje u proseku 45 minuta. Vožnja na poligonu traje 15 minuta, a sama ispitna vožnja oko 30 minuta i ona se obavlja ako se uspešno savlada 5 poligonskih zadataka.

Pored kandidata, u vozilu su uvek prisutni članovi komisije (prvi ispitivač ispred auto škole i i drugi ispitivač ispred Ministarsva unutrašnjih poslova).

Instrukcije o ispitnoj vožnji se dobijaju tokom vožnje i potrebno je pridržavati se naučenih pravila o saobraćaju i voditi računa o svojoj i bezbednosti drugih u saobraćaju. Nakon završene ispitne vožnje, instruktor saopštava kandidatu rezultate ispita.

Ukoliko kandidat položi i praktični deo ispita, sa dokumentima (uverenje o uspešno završenoj obuci,lekarsko uverenje i sertifikat o položenom ispitu iz prve pomoći) odlazi u MUP da bi mu se izdala probna vozačka dozvola.

Probna vozačka dozvola / Foto: N. Janjanin

Kada se položi ispit u celosti (teorijski i praktični deo ispita) dobija se probna vozačka dozvola koja traje dve godine, ali nju će dobiti samo oni koji polože sa napunjenih 19 godina starosti. Oni koji polože sa manje od 19 godina starosti, moraće da nose probnu vozačku sve dok ne napune 21 godinu.

Probna vozačka dozvola podrazumeva određena ograničenja prilikom upravljanja vozilom:

– Zabranu upravljanja vozilom bez prisustva (nadzora) lica u vozilu na mestu suvozača koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje 5 godina. (važi za lica koja su maloletna).

– probnu vozačku dozvolu može koristiti samo u Republici Srbiji,

– zabrana upravljanja motornim vozilom u periodu od 23:00 do 06:00 časova,

– ne sme se kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće

– zabrana upotrebe telefona,

– vozilo kojim upravlja lice sa probnom dozvolom mora biti označeno posebnom oznakom „P“ koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane automobila.

Pored redovne obuke novih vozača, auto škola „Šljivić“ vrši i obuku vozača koji su ranije položili, a kojima treba malo „podsećanje“ svih pravila i propisa.

Posetite ih na adresi: Veljka Vlahovića 27V (Tržni centar broj 7) u Kuli.
Takođe, za više informacija ih možete pozvati na broj telefona: 063/54-77-88

Od februara 2019. godine, kancelarija i učionica Auto škole “Šljivić” je otvorena i u Ruskom Krsturu.