Usvojen novi zakon! Svaka opština može da formira komunalnu miliciju

1598

SRBIJA - Skupština Srbije usvojila je u ponedeljak Zakon o komunalnoj miliciji koji, između ostalog, omogućava i opštinama da planiraju njeno formiranje.

Ilustracija / Foto: pixabay.com

Kako prenosi Tanjug, pripadnici komunalne milicije imaće mogućnost da rade u civilu, ali isključivo po pismenom nalogu načelnika komunalne milicije. Takođe, Zakon uvodi dva nova ovlašćenja – zaustavljanje i pregledanje vozila, kao i prikupljanje obaveštenja u cilju otkrivanja prekršaja i njihovih učinilaca.

U obavljanju poslova komunalne milicije, komunalni milicionar ima sledeća ovlašćenja:

Upozorenje lica koje svojim ponašanjem, delovanjem ili propuštanjem određene radnje može da naruši zakonom i drugim propisima uređeni komunalni ili drugi red iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave. Upozorenje se daje usmeno, pisano ili putem sredstava javnog informisanja.

Usmeno naređenje, odnosno izdavanje obaveznih uputstava i zabrana i nalaganje mera i radnji od kojih neposredno zavisi uspešno obavljanje poslova iz delokruga komunalne milicije.

Komunalni milicionar izvršiće proveru identiteta lica čije ponašanje ili delovanje predstavlja kršenje propisa iz delokruga komunalne milicije, kao i lice koje se zatekne na mestu kršenja propisa iz delokruga komunalne milicije. Ako komunalni milicionar ne može da utvrdi identitet lica, to lice će, bez odlaganja, dovesti nadležnom organu radi utvrđivanja identiteta.

Komunalni milicionar ovlašćen je da izvrši zaustavljanje vozila zatečenog u kršenju propisa iz delokruga komunalne milicije, kao i pregled vozila, lica i predmeta koji se u njemu nalaze.

Komunalni milicionar privremeno će oduzeti predmet koji je pribavljen, upotrebljen ili nastao kršenjem propisa iz delokruga komunalne milicije.

Komunalna milicija vrši audio i video snimanje javnog mesta, radi obavljanja komunalno-milicijskih poslova, korišćenjem opreme za video snimke i fotografisanje.

Komunalni milicionar može da upotrebi sredstva prinude kao što su fizička snaga, sredstva za vezivanje, raspršivač sa nadražujućim dejstvom (biber sprej) i službena palica.

Komunalni milicionar može prikupljati obaveštenja, podatke i informacije od lica za koje se osnovano pretpostavlja da raspolaže istim, u cilju otkrivanja prekršaja i njihovih učinilaca, izdavanja prekršajnog naloga i za obavljanje drugih poslova komunalne milicije, usmenim putem na mestu prekršaja ili naknadno, pisanim putem, u skladu sa zakonom.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je da će rad komunalnih milicajaca u civilu omogućiti uspostavljanje komunalnog reda, posebno u oblastima bespravnog zauzeća javne površine, nelegalne prodaje, nelegalnog taksi prevoza, buke u ugostiteljskim objektima i slično.

„Svaki pripadnik će morati da prođe rigorozne kontrole i bezbednosne provere, koje će biti realizovane u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Obuke u centrima za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova trajaće dva i po meseca, rekao je Ružić.