(VIDEO) (FOTO) Miljanić, Kostić i Vujović obišli Begejac i najavili radove na izmuljavanju

1797

KULA - Predsednik opštine Kula Damjan Miljanić sa svojim saradnicima obišao je lokaciju na kojoj od ponedeljka počinju radovi na izmuljenju Begejca u Kuli.

Vujović, Kostić i Miljanić / Foto: M. V.

Iz ovog dela vodotoka će u narednom periodu biti izvučeno oko 17.000 kubika mulja, koji, kako se navodi, nije opasan, a otpad iz kanala biće transportovan van zone naselja i deponovan u već pripremljene kasete.

„Kanalizaciona mreža, veliki projekat koji je rađen prethodnih godina, sada se privodi kraju. Potisni vod od Crvenke do Kule, a potom od Kule do Vrbasa, je ogroman infrastrukturni projekat vredan više miliona evra, koji se praktično ove godine završava. U sklopu toga krenulo je izmuljavanje Begejca i time će biti završena priča koja je tištila sve građane Kule“, rekao je predsednik opštine Kula Damjan Miljanić.

Begejac / Foto: M. V.

Rukovodilac Odeljenja za investicije, zaštitu životne sredine i energetski menadžment opštine Kula Blažo Kostić rekao je da je izvršeno probno testiranje potisnog voda i da je u toku dobijanje upotrebne dozvole. „Fekalne vode iz Crvenke već dve nedelje ne idu kroz Begejac, što je bio i preduslov za otpočinjanje ovih radova. Trenutno smo u fazi ishodovanja upotrebne dozvole. Počeli smo sa Crvenkom jer je to ipak nešto što je Kuljanima prioritet, da bismo te vode preusmerili iz Begejca kroz potisni vod i dalje prema Vrbasu. Trenutno su na terenu ekipe koje rade drugu kontrolu otklanjanja nedostataka, koju je izvođač dužan da izvrši. Nakon toga ćemo podneti zahtev za upotrebnu dozvolu i predati infrastrukturu komunalnom preduzeću“, kaže Kostić.

Begejac / Foto: M. V.

Na uređenju vodotoka Begejca angažovana je kompletna mehanizacija, a radove izvodi Vodoprivredno preduzeće “Bačka” DOO.

Prema rečima v.d. direktora Vodoprivrednog preduzeća „Bačka“ iz Vrbasa Siniše Vujovića, radovi su započeli onog momenta kada je prekinuto ispuštanje fekalne kanalizacije u Crvenki, odnosno kada je fekalna kanalizacija preusmerena na potisni vod Crvenka – Kula.

„U ovoj godini su predviđeni radovi na deonici od vodoispusta fekalne kanalizacije u Crvenke do „Bambija“ u Kuli. Prirodno-matematički fakultet radio je analizu mulja koji je, srećom, inertan i neopasan i ne zahteva poseban tretman u daljoj eksploataciji, ali zahteva odlaganje na posebno pripremljene taložnice, odnosno kasete. Postoji veća koncentracija mulja koji treba da se odlaže u vodonepropusne terene, tako da će jedna kaseta biti obložena geomembranom koja će sprečavati infiltriranje mulja u podzemlje. Kasete za deponovanje mulja nalaze se uzvodno od naselja Kula i van građevinskog rejona su, tako da su one već pripremljene, nabavljena je geofolija i radovi koji treba da krenu u toj fazi nastupiće od sledeće sedmice. Ovi radovi će konačno Begejac učiniti čistim“, rekao je Siniša Vujović.

Kostić, Vujović i Miljanić / Foto: M. V.

Sredstva u vrednosti od 35 miliona dinara obezbedilo je Javno vodoprivredno preduzeće “Vode Vojvodine”, a predviđeno je da se sledeće godine uradi i preostala deonica od PU “Bambi”, pa sve nizvodno do Vrbasa.

Pogledajte video-prilog: