NSZ finansira obuku nezaposlenih na zahtev budućeg poslodavca

421

SRBIJA - Jedan od aktuelnih javnih poziva Nacionalne službe za zapošljavanje, Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2019. godini, pruža mogućnost da poslodavci koji na evidenciji nezaposlenih nisu pronašli radnike sa potrebnim znanjima i veštinama kroz program obuke na zahtev poslodavca dođu do potrebnih kadrova.

Ilustracija / Foto: pixabay.com

Ovaj javni poziv podrazumeva finansiranje programa obuke radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu. U zavisnosti od vrste, složenosti poslova i drugih elemenata od značaja, obuka može da traje do 480 časova. Nakon uspešnog završetka obuke poslodavac sa polaznikom zasniva radni odnos, s tim što radni odnos može da se zasnuje i tokom trajanja obuke.

Nacionalna služba, na ime finansiranja troškova obuke, može da isplati do 120.000 dinara po polazniku. Sredstva se isplaćuju u dva dela, po otpočinjanju obuke i po završetku, odnosno, po dostavljanju dokaza da su polaznici obučeni i zaposleni. U toku obuke polaznicima se isplaćuje mesečna naknada u iznosu od 16.000 dinara mesečno za pun fond časova i sredstva za troškove prevoza. Ukoliko je polaznik obuke osoba sa invaliditetom Nacionalna služba isplaćuje mesečnu novčanu pomoć u visini 20 odsto minimalne zarade za pun fond časova, isplaćuju se i sredstva za troškove prevoza, kao i troškovi prevoza za pratioca ako je potreban. Ukoliko je povoljnije, za polaznika koji je osoba sa invaliditetom, isplaćuju se troškovi kao i za ostala lica. Za sve polaznike vrši se obračun i uplata doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti u skladu sa zakonom.

Ovaj javni poziv je namenjen poslodavcima čiji je udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100 odsto, odnosno, da je preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koje posluje sa većinskim državnim kapitalom.

Javni poziv je otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 29. novembra 2019. godine.