Koje su prednosti zalivnih sistema kap po kap

1597

RUSKI KRSTUR - Za sve proizvođače koji žele da olakšaju posao, sistem navodnjavanja kap po kap je pravo rešenje. Ovo je veoma praktičan i efikasan način zalivanja jer štedi vreme, a samim tim i vodu čak do 50 odsto.

Foto: pixabay.com

Sistem se postavlja na parcelu i direktno pušta vodu u deo gde se nalazi koren biljke. Ne kvasi celu biljku, listovi ostaju suvi, pa se zbog toga bolesti biljaka koje se emituju na njihovim listovima ređe dešavaju.

Ovim načinom zalivanja se navodnjavaju samo gajene biljke, a površine koje su odvojene između biljaka i na samoj parceli ostaju suve i zbog toga se ne pojavljuje korov što dovodi do preglednije i čistije parcele.

Biljke koje se zalivaju po ovom principu se razvijaju bolje od ostalih jer u svakom trenutku imaju potrebnu količinu vode.

Sistem kap po kap možete unaprediti dodavanjem programatora koji automatski reguliše rad sistema. Programira se tačno vreme kada se uključuje i isključuje navodnjavanje biljaka.

Ako je parcela pod određenim nagibom u sistem se ugrađuju posebni elementi za regulisanje protoka na strmom terenu.

Ovaj sistem za navodnjavanje je veoma lak za održavanje i postavljanje, a i idealan je za prehranu biljaka vodotopivim đubrivima jer se na taj način vrši doziranje direktno u koren biljke.

Sistemi kap po kap su izdržljivi, dugog veka, nisu podložni oštećenjima uzrokovanim vremenskim uslovima, pritiskom vode, itd. Takođe, mogu se postaviti na otvorenom prostoru kao što su njive i bašte i u zatvorenom kao što su plastenici.

Ovaj princip navodnjavanja se sve češće sprovodi u voćnjacima. Razlike u padavinama mogu smanjiti ili povećati prihode voćnjaka i zbog toga je važno imati vlažno tlo koje voćnjaku pored vode daje i potrebne minerale i snagu da prođe kroz teške klimatske uslove.

Jedina „mana“ ovakvog načina navodnjavanja je ta što se biljke naviknu na ovaj vid zalivanja, jer se njihov koren razvija i ide u onom pravcu odakle voda dolazi.

Ukoliko se odlučite za ovaj tip navodnjavanja, najsigurniji i najbolji način je da kontaktirate preduzeće koje se već dugi niz godina bavi ovim poslom, a to je „T-Pam“ iz Ruskog Krstura.

Njhov stručni tim će vam detaljno objasniti na koji način je najbolje postaviti sistem navodnjavanja kap po kap, dati savete ako se parcela nalazi pod nagibom, a ukoliko želite kompletnu uslugu oni će izvršiti izvođenje projekta, instalaciju sistema i njegovo održavanje.