Javno nadmetanje za korišćenje građevinskog zemljišta u Karavukovu

64

KARAVUKOVO / ODŽACI - Opština Odžaci raspisala je oglas za javno nadmetanje prikupljanjem pisanih ponuda za davanje na korišćenje građevinskog zemljišta za ispašu domaćih životinja u radnoj zoni u Karavukovu.

Zgrada Opštine Odžaci / Foto: N. Janjanin, fotopres.com

Zemljište u radnoj zoni u Karavukovu daje ce na korišćenje isključivo za ispašu domaćih životinja i košenje do isteka roka na koji se zaključuje Ugovor (31. maj 2020. godine) i ne može se koristiti u druge svrhe. Bez prethodnog pismenog odobrenja davaoca zemljišta nije moguće postavljanje privremenih montažnih objekata.

Svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova, zainteresovani mogu u potkrovlju nove zgrade Opštinske uprave u Odžacima da izvrše uvid u položaj lokacija parcela. Sve parcele se na korišćenje daju u viđenom stanju, a korisnik se ne može pozivati na fizičke nedostatke parcela. Takođe, zemljište koje se daje po osovu ovog Oglasa, ne može se ustupiti i dati drugom licu na korišćenje.

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju fizička lica sa prebivalištem na teritoriji opštine Odžaci i pravna lica koja su locirana na teritoriji odžačke opštine i aktivna su najmanje godinu dana.

Prijave se podnose do 29. jula na šalter broj pet Opštinske uprave Odžaci, a otvaranje ponuda je narednog dana s početkom u 11:00 časova.

Najbolji ponuđač je onaj koji bude ponudio najvišu cenu naknade, a u slučaju da više ponuđača ponudi istu cenu, prednost ima onaj čija je ponuda prva pristigla.

Ceo tekst oglasa, kao i koje parcele su u ponudi, pročitajte na info portalu Opštine Odžaci.