Međuratna hronika: Varali Nemce u Novom Vrbasu, Crvenki i Feketiću obećavajući odštetu

1436

VRBAS / CRVENKA - Ljudi su kroz istoriju, baš kao i danas, pokušavali na različite, često nelegalne, načine da za što kraće vreme steknu što veću imovinsku korist. Da to nije izum novog doba, uverili smo se listajući predratnu štampu koja je dostupna svima zahvaljujući projektu Narodne biblioteke Srbije.

Obveznice iz 1937. godine

U broju lista „Vreme“, koji je izašao 24. februara 1929. godine, saznali smo da je nekoliko dana ranije jedan par „operisao“ po Novom Vrbasu, Crvenki i Feketiću, a posao im se u jednom trenutku toliko razvio, da su morali da angažuju pomoć. Srećom, uzimanje novca od lakovernih ljudi prekinuto je hapšenjem „mozga operacije“, a na koji način su prevaranti pokušali da zarade pročitajte u članku koji smo pronašli u „Vremenu“:

Operacije jednog prepredenog varalice

Lakoverni Bačvani i „reklama za ratnu štetu“

Sombor, 23. februara. – U poslednje vreme policijskim vlastima u Novom Vrbasu, Crvenki i Feketiću podnet je od tamošnjih građana veći broj prijava protiv Geze Simona, koji je u društvu sa svojom ženom Vilmom Koh izvršio veći broj prevara.

Geza Simon je ubrzo posle toga uhapšen u Novom Vrbasu i u toku istrage konstatovano je da su on i njegova žena vršili prevare na jedan vrlo originalan način. Između ostalog utvrđeno je da je neposredno posle vučenja obveznica ratne štete Geza sa jednim spiskom krenuo u pojedina nemačka sela u Bačkoj i sopstvenicima obveznica saopštavao da su dobili po 15, 20 i više hiljada dinara. Uz saopštenje radosne vesti, on je od sopstvenika obveznica naplaćivao po 500-700 dinara pod nagovorom da sa tom sumom ima da opravda putne troškove koje je učinio od Beograda do njihovog mesta, a istovremeno obećao im je da će im po povratku u Beograd isplatiti sumu koju su dobili.

U početku mu mnogi nisu poverovali, ali da bi ih uverio on je pokazivao jednu legitimaciju da je agent jedne velike beogradske banke i da kao njen poverenik dolazi da ih izvesti o zgoditcima.

Posao je išao vrlo dobro, čak tako dobro, da Geza sa svojom ženom nije mogao sam da stigne u sva mesta, te je on uzeo i pomoćnika nekoga Karla Kirsta iz Novog Vrbasa koji se takođe uputio u pojedina mesta u Bačkoj. Za nekoliko dana Geza je uspeo da prevari na taj način u Novom Vrbasu Lorenca Bašti, Adama Šebera i Filipa Kulcingera, u Feketiću Davida Korna, Filipa Leopolda i Mihajla Makaja i u Crvenki Margaritu Šnajder, Jakova Koha i Katarinu Operman.

Upitan na saslušanju u Okružnom sudu u Somboru šta ga je rukovodilo da se oda prevarama, Geza je istražnom sudiji g. Popoviću izjavio kako je u Vojvodini pomoću toga želeo da napravi što veću reklamu obveznicama ratne štete. Ovu odbranu sud ipak nije mogao usvojiti te je Gezu ostavio i dalje u pritvoru.

Originalni članak možete da pronađete na sajtu Digitalne Narodne biblioteke Srbije.