Počinje akcija „Zasadi drvo“, evo kako da dobijete besplatan sadni materijal

2421

SRBIJA - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume pokrenulo je akciju "Zasadi drvo" tokom koje će sva fizička lica sa odgovarajućim zemljištem za pošumljavanje moći da dobiju besplatan sadni materijal.

Sadnice za pošumljavanje mogu da dobiju fizička lica koja poseduju šumsko ili poljoprivredno zemljište minimalne površine 5 ari, s tim što je za pošumljavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta neophodno pribaviti saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za poljoprivredno zemljište.

Zahtev za odobrenje promene namene zemljišta podnosi se na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za poljoprivredno zemljište Beograd, Gračanička 8, a zatim se sa dobijenim zahtevom obraća registrovanom šumskom rasadniku za besplatnu dodelu sadnica. Uz zahtev za dodelu besplatnih sadnica dostavlja se i dokaz o vlasništvu zemljišta.

Spisak registrovanih šumskih rasadnika možete pronaći na OVOM LINKU.

Ukoliko šumski rasadnik ima na raspolaganju odgovarajući sadni materijal, zaključiće ugovor sa fizičkim licem o međusobnom regulisanju odnosa, kojim se obavezuje da će fizičkom licu obezbediti besplatan sadni materijal odgovarajućeg kvaliteta, kao i pružiti potrebna uputstva u vezi sa pravilnim izvođenjem sadnje na terenu.

Fizičko lice se obavezuje da će preuzeti sadni materijal i pridržavati se stručnih uputstava i sâmo izvodi sadnju sadnica na terenu.

Zahtev je najbolje podneti u rano proleće ili ranu jesen, pre početka radova na pošumljavanju, kako bi se na vreme obezbedio sadni materijal.

Za sve dodatne informacije možete da se obratite Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za šume, Novi Beograd, Omladinskih brigada 1, e-mail: [email protected].