Šuvakov salaš u Vrbasu zvanično proglašen za arheološko nalazište

4416

VRBAS - Vlada Srbije donela je odluku kojom se Šuvakov Salaš - Klisa u Vrbasu utvrđuje za arheološko nalazište.

Arheološko nalazište Šuvakov salaš – Klisa locirano je na oko kilometar istočno od Vrbasa i prostire se na površini od 5,5 hektara.

U periodu od 1984. i 1996. godine stručnjaci Muzeja Vojvodine obavili su zaštitna arheološka istraživanja i tom prilikom utvrdili praistorijski horizont naselja, srednjovekovno naselje i groblje (10-15. vek), trikonhalnu crkvu (13-15. vek) i manji odbrambeli sistem s kraja 15. i početka 16. veka.

Izvedena arheološka istraživanja doprinela su da se srednjovekovni Vrbas locira na arheološkom nalazištu i da se bolje sagleda i interpretira period od 10. do 15. veka na prostoru centralne Bačke, a u Vladi smatraju da je od izuzetne važnosti nastavak istraživanja kako bi se dopunila slika o nastanku i razvoju ovog naselja i crkve koja je posebnu pažnju privukla neobičnom pojavom bočnih konhi. Značajan doprinos čini rekonstrukcija crkve koja bi bila prezentovana javnosti i uvedena u turističku ponudu čime bi bio obogaćen prikaz kontinuiteta istorije Vrbasa.