Kula i Vrbas u jedinstvenom partnerstvu za teritorijalni ruralni razvoj

632

KULA / VRBAS - U prostorijama Lokalne akcione grupe "Srce Bačke" u Kuli u četvrtak je održana vanredna skupština organizacije.

Foto: B. Grbić

Na dnevnom redu su bili usvajanje novog Statuta LAG-a, prema kome je formirana nova organizaciona struktura LAG-a, novi organi i izbor članova organa.

Foto: B. Grbić

Novim Statutom LAG je definisan kao partnerstvo za teritorijalni ruralni razvoj koje obuhvata sva naseljena mesta opština Kula i Vrbas. Zajedničkim radom i angažovanjem javnog, privatnog i civilnog sektora izvršeno je povezivanje lokalnih aktera ove dve sredine što će omogućiti LAG-u apliciranje za sredstva Ministarstva poljoprivrede namenjenih merama ruralnog razvoja. Naime, u svrhu izgradnje kapaciteta civilnog društva i razvoj partnerstava ovog tipa Vlada Republike Srbije opredelila je ove godine 34.000.000 dinara nepovratnih sredstava koja će biti utrošena za formiranje partnerstava (lokalnih akcionih grupa), jačanje njihovih kapaciteta i izrade Lokalne strategije ruralnog razvoja prema LEADER principima kao instrumentu za ruralni razvoj zajednica.

Foto: B. Grbić

Podsećanja radi, na teritoriji opštine Kula 2017. godine je formirana Lokalna akciona grupa „Srce Bačke“ koja je do sada realizovala više pokrajinskih i republičkih projekata namenjenih izgradnji kapaciteta i ruralnom razvoju naše sredine i aplicirala na dva međunarodna poziva. Povezivanje dve lokalne sredine u jedinstveno partnerstvo doprineće jačanju kapaciteta civilnog društva i omogućiti izradu Lokalne strategije ruralnog razvoja.

LAG „Srce Bačke“ trenutno broji 53 člana predstavnika javnog sektora, udruženja građana, poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnika, zanatlija i dr.