Saopštenje za javnost i poziv na sastanak Sportskog saveza Srbije, Sportskog odbora za opštinu Kula

250

KULA - Upravni odbor Sportskog saveza Srbije - Odbor za hitna pitanja, shodno odredbama Zakona o sportu doneo Odluku o obrazovanju Sportskog odbora za opštinu Kula i time preuzeo privremeno ostvarivanje nadležnosti teritorijalnog sportskog saveza za opštinu Kula.

U skladu sa prethodno navedenim, Sportski savez Srbije će pripremiti i dostaviti predloge godišnjih programa za 2019. godinu organizacija u oblasti sporta sa teritorije opštine Kula direktnom shodnom primenom Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta i izvršiti ocenjivanje i odobravanje predmetnih programa takođe direktnom shodnom primenom Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta.

Ovim putem obaveštavamo i pozivamo sve sportske klubove i organizacije u oblasti sporta sa teritorije opštine Kula da će se dana 4. septembra 2019. godine u skupštinskoj sali opštine Kula u 12:00 časova održati sastanak sa predstavnicima Sportskog saveza Srbije kako bi se članovi sportskih klubova i organizacija u oblasti sporta edukovali u podnošenju zahteva za dobijanje finansijskih sredstava za takmičarsku 2019. godinu, odnosno u domenu popunjavanja aplikacionog formulara organizacije u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta.

Radi pripreme za predmetni sastanak možete preuzeti Aplikacioni formular organizacije u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta za 2019. godinu.

Sportski savez Srbije

Sportski odbor za opštinu Kula