Četvrta godišnjica od osnivanja JKP Komunalac Vrbas: Akcenat na osavremenjavanju i tehničkom opremanju

1054

VRBAS - Javno komunalno preduzeće "Komunalac" Vrbas proslavlja četvrtu godišnjicu od osnivanja. To je bio povod da sa direktorom Sinišom Adamovićem razgovaramo o poslovanju u prethodnoj godini i planovima za naredni period.

Najmlađe javno preduzeće u Vrbasu formirano je nakon razdvajanja delatnosti tadašnjeg preudzeća „Standard“, a počelo je sa radom prvog septembra 2015. godine. Primarna delatnost „Komunalca“ je vodosnabdevanje i odvođenja otpadnih voda putem kanalizacije kao i širok spektar delatnosti iz oblasti čistoće. Preduzeće ima dve poslovne jedinice „Vodovod i kanalizaciju“ i „Čistoću“ i zajedničke službe koje objedinjavaju poslove za obe poslovne jedinice.

U prethodnom periodu „Komunalac“ je nastavio kontinuirano da vrši usluge prema građanima, privrednim subjektima i lokalnoj upravi. Poslovne jedinice, svaka u svom domenu, radile su na podizanju kvaliteta usluga i rada. Posebna pažnja bila je usmerena na osavremenjavanje i opremanje, a sa korisnicima usluga preduzeća uspostavljena je dobra komunikacija.

Konstantno se radi na održavanju postojeće vodovodne infrastrukture i značajno se investira. Akcenat je stavljen na poboljšanje vodosnabdevanja i kvaliteta vode u naseljenim mestima opštine.

„Kada se bavite vodosnabdevanjem i možete da kažete da nije bilo prekida u vodosnabdevanju, onda je to najbolja moguća opcija i za preduzeće i za sve korisnike. Za grad Vrbas možemo da se pohvalimo da smo prema istraživanju Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ svrstani među devet vodovoda u Vojvodini koji imaju ispravnu pijaću vodu u vodovodu. Posvećenošću i radom zaposlenih u PJ „Vodovod i kanalizacija“ postignut je takav nivo da su reper drugim vodovodima u našoj zemlji i okruženju. Pre svega, reč je o sistemima elektronskog i automatskog upravljanja i inovacijama koje su uvedene u protekle dve godine: daljinskom praćenju i očitavanju potrošnje vode“, kaže Siniša Adamović, direktor JKP Komunalac Vrbas.

Vrbas je kao jedna od četiri lokalne samouprave srednje veličine ušao u projekat V finansiranja od strane KfW – Nemačke razvojne banke. Vrbasu je za unapređenje vodosnabdevanja opredeljen 4,1 milion evra, od čega je 70 odsto kredit, a 30 odsto grant. U sklopu ovog projekta na jesen počinje nova faza radova. U Ravnom Selu i Kucuri zamenjeni su svi stari vodomeri novim sa modulima za očitavanje, a u planu je da se isto uradi i u Savinom Selu, Zmajevu i Bačkom Dobrom Polju. Takođe i da se u Vrbasu, gde su individualni potrošači, mreža dovede na nivo „smart“ mreže.

„Postoje dva segmenta koje paralelno pratimo. Započeta je delimična nabavka opreme za detekciju kvarova i vodomeri za Kucuru, a sledi početak radova, odn. završetak tendera koji sprovodi konsultantska kuća Setek, odabir izvođača i početak radova na izgradnji transpotrnog cevovoda Vrbas – Savino Selo. Sva potrebna dokumentacija je ishodovana. Početak radova planiran je za dva meseca. Time bi se povezao vodozahvat preko Kucure do Savinog Sela. Pošto se mora povećati kapacitet na vodozahvatu u procesu smo ishodovanja projektne dokumentacije za građevinsku dozvolu. Nakon toga u prvoj trećini naredne godine trebalo bi da počnu radovi na proširenju kapaciteta na vodozahvatu, kopanje, izgradnja pet bunarskih polja i novog rezervoara. Sa završetkom ovih radova i priključenja na centralno postrojenje Kucura i Savino Selo dobili bi kvalitet pijaće vode koji imamo u Vrbasu, a koji je potvrđen“, istakao je direktor Adamović.

Opština Vrbas sa JKP „Komunalac“ aplicirala je kod Agencije za javna ulaganja Republike Srbije za dodatna bespovratna finansijska sredstva kako bi se i preostala tri naseljena mesta, Ravno Selo, Zmajevo i Bačko Dobro Polje, povezala na centralno postrojenje za proizvodnju vode. Takođe, za izgradnju kanalizacionog voda od Vrbasa preko Kucure do Savinog Sela kao i za rekonstrukciju vodovodne mreže u Vrbasu u ulicama Save Kovačevića do Kulskog puta i bočnim ulicama i Danila Bojovića sa bočnim ulicama.

„Dobili smo preliminarno odobrenje od Kancelarije za javna ulaganja da možemo da očekujemo sredstva. Od lokalne samouprave i JKP „Komunalac“ se zahteva da dostavimo projektno-tehničku dokumentaciju projekta koji je već bio urađen 2012. godine i sada treba da se revidira zbog izmena zakonskih propisa. To je trenutno u fazi izrade i dostavljanja dokaza da je čista vlasnička situacija na trasi gde bi prolazio kanalizacioni vod. Sa te dve stvari bismo mi, verovatno, naredne godini dobili sredstva i mogla bi da se pokrene nabavka za izvođenje ovih radova od strane Opštine Vrbas kao investitora radova“, naglašava Adamović.

Opremanje savremenom mehanizacijom u cilju lakšeg, bržeg i kvalitetnijeg obavljanja poverenih poslova, glavno je obeležje proteklog perioda u PJ „Čistoća“ a sve u cilju podizanja komunalne higijene Vrbasa na viši nivo, u skladu sa savremenim trendovima u ovoj oblasti.

„Održavanje grobalja funkcioniše u skladu sa ugovorom potpsanim sa lokalnom upravom i redovno se radi. Na Gradskom groblju je najurgentnije bilo da se uradi dotrajala ograda i pristupili smo njenoj postepenoj zameni iz bezbednosnih razloga, ali i zbog vizuelizacije. Nadam se da ćemo u toku naredne godine uspeti kompletno da završimo izgradnju zida. Neophodno je i proširenje, pre svega, centralnog groblja u Vrbasu, jer je njegov kapacitet gotovo popunjen. U ovom delu zavisimo od lokalne uprave i mogućnosti da se eksproprijacijom otkupljuju parcele i na taj način proširuje groblje, zbog sve veće potrebe za sahranjivanjem. Naša želja je da parcelacijom dobijemo zaobilazni put iza groblja, da naši kamioni i radne mašine ne prolaze više kroz groblje već iza groblja i da tada taj prostor revitalizujemo i pretvorimo u isključivo pešačku stazu. Sve je skopčano sa finansijskim mogućnostima preduzeća, da iz sopstvenih sredstava uspemo odvojiti i za ulaganje na groblju“, kaže Siniša Adamović.

JKP „Komunalac“ ima dobru saradnju sa svojim osnivačem, opštinom Vrbas.

„Iz tog odnosa proističe i veliki broj ugovora o povremenim poslovima koje su poverene od strane opštine Vrbas JKP „Komunalac“, samim tim i značajan finansijski momenat koji predstavlja prihod u poslovanju preduzeća. Kakva je sudbina opštine, takva je i sudbina preduzeća. Postoji stalna dvosmerna saradnja, gde jedni drugima izlazimo u susret gledajući da se uzajamno čuvamo i predstavljamo jedne druge. Jer, komunalno preduzeće je ogledalo grada. Kako mi radimo takav je i stav građana prema tome kako opština funkcioniše. Tako da, čuvajući naš ugled čuvamo i ugled opštine“, naglašava direktor Adamović.

U JKP „Komunalc“ uspešno deluje i Sektor za prostorno planiranje urbanizam i projektovanje.

„On je jedini na teritoriji opštine Vrbas koji može da odradi idejni projekat, izmenu i dopunu detaljnog plana regulacije, urbanistički projekat koji vam je potreban za lokacijsku dozvolu, a pritom upoređujući cene za ove usluge u okruženju, moram da istaknem da smo znatno povoljniji, a kvalitet ne dolazi u pitanje, s obzirom na to da imamo diplomiranog arhitektu koji je licenciran. Usluga koja se pruža je apsolutno identična bilo kojoj usluzi koju biste dobili u Novom Sadu, Beogradu ili bilo gde drugo. Poslove oko pribavljanja građevinske dozvole, kao i urbanističke projekte za građevinsku dozvolu vodozahvata, odradio je taj naš sektor. Sad se radi na izmeni i dopuni plana detaljne regulacije u dva bloka u Vrbasu da bi se došlo do mogućnosti izgradnje dve više stanbene zgrade. Brojni su privatnici koji koriste naše usluge iz segmenta tog sektora. Želim da pozovem građane i privrednike da koriste usluge „Komunalca“ jer smo vrlo povoljni i brzi, a isti ili čak i bolji ovde u Vrbasu nego negde drugde gde rade tu vrstu usluge“, rekao je Adamović.

Direktor preduzeća zadovoljan je poslovanjem u prethodnih godinu dana.

„Pored normalnog funkcionisanja preduzeća, uspeli smo da ispunjavanjem svih obaveza koje preduzeće ima prema svojim zaposlenima i prema svim drugim segmentima društva, izdvojimo sredstva i uložimo ih u osavremenjavanje i tehničko opremanje u preduzeću, da ostavimo nešto iza sebe ovde u opštini Vrbas, a to me čini zadovoljnim. Učinili smo mali korak napred i neko ko dođe posle nas u preduzeće to će moći da zatekne. Nabavljana su dva kamiona za smeće, novi koji smo dobili od donacije i jedan repariran koji smo kupili. Sada imamo pet smećara u floti. Umiruje me činjenica da i u ovim uslovima ulažemo i idemo barem tehnički korak napred. U ljudstvo koje funkcioniše ne sumnjam, svi su ljudi iskusni, vredni, profesionalci, koji su već dugi niz godina u preduzeću.“

“Očekujemo da vidimo da li će sa novom godinom biti rešeno pitanje ukidanje zabrane zapošljavanja, jer to je nešto što je bolna tačka svih komunalnih sistema, ne samo u Vrbasu. Problem je doći do kvalitetnog radnika, ali je isto tako veliki problem da ga obučite i da možete da ga zadržite u preduzeću. Sa sistemom rada na određeno vreme i povremene poslove, gubi se dobar radnik jer izgubi volju i strpljenje i ode negde drugde“, kazao je Adamović.

U narednoj godini, prema rečima Adamovića, planira se ulaganje u ljudstvo, kako bi pored tehničke opremljenosti imali dovoljan broj stručnjaka za sve delatnosti kojima se preduzeće bavi. Podizanje kvaliteta usluga i dalje ostaje jedan od prioriteta.

Direktor Komunalca Siniša Adamović bio je gost emisije „Iz našeg grada“ na Televiziji Bačka. Celu emisiju možete da pogledate u nastavku: