Crveni krst Kula organizuje obuku pružanja prve pomoći za zaposlene

331

KULA - Crveni krst Kula realizuje obuke u prvoj pomoći za zaposlene, prema članu 10. Zakona o Crvenom krstu Srbije, u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i važećim pravilnikom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja o načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih u prvoj pomoći.

Foto: B. Grbić

Osnovna obuka je namenjena za sve zaposlene, bez obzira na izloženost riziku i traje šest školskih časova. Cena osnovne obuke po ceni od 1.500 dinara pruža osnovna znanja i veštine prve pomoći, od postupaka na mestu nesreće i pružanja pomoći najugroženijima, do pravilnog obaveštavanja hitnih službi i umanjenja posledica nastale situacije.

Napredna obuka za zaposlene po ceni od 3.000 namenjena je zaposlenima na radnim mestima sa povećanim rizikom. Traje 12 školskih časova i ima četiri modula, prema vrsti rizika na radnom mestu:

  • Mehaničke opasnosti
  • Hemijske štetnosti
  • Rad na otvorenom i izloženost štetnim klimatskim uslovima
  • Rad sa decom, rad u oblasti sporta i administrativni poslovi

Nastava je aktivna i usmerena na praktično savladavanje veština prve pomoći uz korišćenje odgovarajuće opreme i materijala. Obuku izvode predavači prve pomoći sa licencom Crvenog krsta Srbije. Nakon obuke vrši se testiranje znanja i polaznici dobijaju Uverenje o završenoj obuci sa zaštitnim hologramom, koje Crveni krst izdaje u skladu sa zakonom. Crveni krst vodi jedinstveni registar izdatih uverenja u celoj mreži organizacija Crvenog krsta na teritoriji Republike Srbije.

Ukoliko ste zainteresovani za obuku, možete se obratiti organizaciji Crvenog krsta Kula. Kontakt telefoni: 025/722-125, 064/971-02-83, 060/322-08-13