Javni pozivi za rešavanje stambenog pitanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji

257

KULA - Opština Kula raspisala je javni poziv za dodelu pomoći za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica povratnika po sporazumu o readmisiji u vidu kupovine seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom materijalu za adaptaciju predmetne kuće.

Foto: M. V. fotopres.com

Pomoć se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u iznosu do 1.200.000 dinara, kao i za adaptaciju predmetne nepokretnosti u iznosu do 200.000 dinara.

Izabrani korisnik pomoći za poboljšanje uslova stanovanja može da učestvuje sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni u iznosu do 50 odsto od iznosa koji se odobrava.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti preko pisarnice Opštinske uprave Kula lično ili poštom na adresu Opština Kula, Lenjinova 11, Kula sa naznakom „Prijava na javni poziv za dodelu pomoći za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica povratnika po sporazumu o readmisiji u vidu kupovine seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom materijalu za adaptaciju predmetne seoske kuće“.

Tekst javnog poziva i potrebne obrasce preuzmite na sledećim linkovima:

Javni poziv za dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala: