Pokrajinska vlada: Uskoro zabrana upotrebe plastičnih kesa na teritoriji Vojvodine

225

VOJVODINA - Pokrajinska vlada je na sednici održanoj u sredu donela preporuku upućenu lokalnim samoupravama na teritoriji  Vojvodine, da u svojim planovima i programima zaštite životne sredine utvrde mere koje će omogućiti zabranu upotrebe plastičnih kesa do kraja 2020. godine.

Foto: vojvodina.gov.rs

Donošenje preporuke predviđeno je Deklaracijom o zaštiti životne sredine u AP Vojvodini.

U preporuci se navodi i da opštine treba da utvrde uslove korišćenja kesa za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga. Takođe, treba da se definišu zahtevi u pogledu materijala od kojih je kesa proizvedena, kao i prava i obaveze trgovaca u vezi sa korišćenjem kesa prilikom isporuke robe na mestu prodaje.

Opštinama se preporučuje i da podstiču inovativne mehanizme i modalitete, koji su neophodni za pronalaženje pristupačnih alternativa neškodljivih po životnu sredinu.

Na sednici je donet i zaključak o pribavljanju u javnu svojinu AP Vojvodine mobilnih brana za odbranu od polava u dužini od 2.500 metara. Nabavka brana realizuje se u okviru projekta „Snabdevanje vodom i razvoj infrastrukture na slivnom području granicom presečenih vodotokova“, preko Interreg – IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija.

Sredstva u ukupnom iznosu od 100 miliona dinara obezbeđena su preko Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, i to 80 miliona u 2019, i 20 miliona dinara u 2020. godini.

Pokrajinska vlada donela je i rešenje da se Kliničkom centru Vojvodine usmeri 83,9 miliona dinara za nabavku opreme za intenzivnu jedinicu na Klinici za infektivne bolesti.