LAG „Srce Bačke“ na Trećem forumu o politikama ruralnog razvoja Jugoistočne Evrope

178

Od 9. do 12. septembra u organizaciji Balkanske mreže za ruralni razvoj i Razvojne agencije Turske, a uz podršku EU na Zlatiboru je održan Treći forum o politikama ruralnog razvoja Jugoistočne Evrope (3RD Rural Development Policy Forum of South Eastern Europe), koji je ove godine imao za temu "Ruralni mladi".

Uz predstavnike Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije i učesnike iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Kosova, Severne Makedonije, Turske, Češke, Slovačke, Letonije i EU u radu foruma je učestvovao i Bojan Kovač, menadžer LAG „Srce Bačke“ iz Kule. Kovač je prisutnima predstavio ovu organizaciju, dosadašnje rezultate i ciljeve, sa posebnim osvrtom na potrebu aktivnog učešća mladih u LAG-ovima. Tema izlaganja se odnosila i na uključivanje mladih u LAG-ove i iskustva koja je u tom pravcu do sada postigao LAG „Srce Bačke“, kao i mere koje lokalna samouprava sprovodi u cilju unapređenja života mladih u našoj sredini.

Forum je imao za cilj da služi kao platforma za dijalog o perspektivama diversifikacije ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima zemalja jugoistočne Evrope i da pruži mogućnost za dijalog između svih relevantnih aktera javnog, privatnog i civilnog sektora. Poseban akcenat je stavljen na stvaranje stimulativne politike u zemaljama zapadnog Balkana i povećanje potencijala za razvoj ruralnih područja i poboljšanje uslova života mladih na selu. Zaključci i preporuke Foruma će biti prezentovani na Četvrtom evropskom ruralnom parlamentu od 6. do 9. novembra u Asturiji, Španija i na Drugom evropskom ruralnom parlamentu mladih od 4. do 6. novembra, takođe u Asturiji.