Komunalac u subotu odnosi PET ambalažu iz domaćinstava u Vrbasu

327

VRBAS - Radnici Poslovne jedinice "Čistoća" obaviće u subotu, 28. septembra akciju odnošenja ambalažnog PET otpada iz domaćinstava u Vrbasu. Kamioni na teren kreću u sedam sati, pa je potrebno da sugrađani, koji prikupljaju ovu vrstu ambalaže, do tog vremena vreće iznesu ispred svojih kuća.

Foto: JKP Komunalac Vrbas

U džakove i žičane kontejnere treba odlagati providnu plastiku: flaše od vode, sokova, piva, ili ulja, kako bi se ovaj materijal u PJ „Čistoća“ lakše selektovao i presovao, a potom poslao na dalju reciklažu.

„Naše ekipe primetile su da građani u žičane kontejnere pored PET otpada, odlažu i komunalni otpad bez obzira na to što se pored nalaze metalni kontejneri. Apelujemo na sugrađane da u žičane kontejnere bacaju isključivo PET otpad što je i njihova namena. Neophodno je da se svi prema našoj životnoj sredini odgovorno ponašamo i da shvatimo važnost recikliranja“, rekao je poslovođa PJ „Čistoća“ Mladen Pavlović.

Reciklirani papir ili karton umanjuje seču drva, a ako recikliramo plastiku koristimo manje nafte, odnosno njenih derivata i na taj način štedimo važan prirodni resurs. Organizovanim sakupljanjem PET ambalaže dajete svoj lični doprinos u očuvanju životne sredine.