Saopštenje povodom sanacije evangelističke crkve u Vrbasu

1626

VRBAS - Evangelička A. V. Hrišćanska crkva u Srbiji - Vojvodini obaveštava javnost o važnom događaju, početku radova na rekonstrukciji oštećene evangeličke crkve u Vrbasu. Saopštenje pročitajte u nastavku.

Evangelistička crkva Vrbas / Foto: Naše Mesto

Crkva je sagrađena 1820. godine. Od tada su je više puta popravljali, ali je bila i više puta oštećena. Troškove radova snosi Vlada Republike Mađarske, za šta joj se i ovaj put zahvaljujemo. Vlada Mađarske ima program revitalizacije sakralnih objekata od posebne vrednosti na teritorijama izvan granica. U Vojvodini ima 11 takvih, među kojima se nalazi i evangelička crkva u Vrbasu.

Ova crkva je od posebnog značaja pre svega iz istorijskog aspekta, jer je bila sedište Bačkog senjorata-dekanata, kao sastavni deo Rudničkog crkvenog okruga Mađarske evangeličke crkve. Nakon Prvog svetskog rata, dekanat, izuzev crkvene opštine Baja, se u celosti već nalazi u novoj državi, u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. S obzirom na to da je bio najorganizovaniji dekanat, odavde je počelo usmeravanje celog daljnjeg života evangelista unutar novonastalih granica. Od ostalih, ranijih dekanata samo su neki delovi, poneke crkvene opštine pripale novoj državi.

Centar spomenutog dekanata je bio u Vrbasu, a dekanom je bio postavljen Gustav Adolf Vagner, koji je organizovao u celosti verski život evangelika na novim prostorima. Kasnije je bio izabran za predsednika Evangeličke hršćanske crkve i pod njegovom upravom je zasedao ustavotvorni i zakonodavni sinod u Vrbasu 1926. godine, kada je donesen prvi Ustav Evangeličke crkve. Zbog njegove nagle smrti nije mogao biti ustoličen za episkopa, ali uprkos tome, njemu pripada zasluga za organizovanje crkvenog života na ovim predelima.

Nakon Prvog svetskog rata, viteški kralj ujedinitelj Aleksandar Karađorđević je doneo Zakon o evangeličko-hrišćanskim crkvama i o reformovanoj Hrišćanskoj crkvi Kraljevine Jugoslavije (Službene novine Kraljevine Jugoslavije broj 95/30), kojim je potvrđen pravni kontinuitet evangeličko-hrišćanske vere, u odnosu na ranije državno pravno ustrojstvo. Važenje ovoga Zakona je produženo i nakon Drugog svetskog rata, a evangeličko-hrišćanska verosipovest je potvrđena kao zvanična i važeća donošenjem Zakona o crkvama i verskim zajednicama 2006. godine, što upućuje na zaključak o postojanju evangeličko-hrišćanske vere, kao zvanične vere na ovim prostorima u kontinuitetu dužem od 200 godina.

Gledajući južne prostore do kojih se proširio protestantizam, sam crkveni objekat u Vrbasu možemo smatrati signalnim stubom Luteranizma, sa posebno istaknutim simbolima reformacije. Takav je na primer simbol lika orača na propovedaonici, što predstavlja čisto propovedanje reči Božje.

Najvredniji simbol je svakako slika na plafonu, koja ilustruje samog reformatora Lutera, što je jedinstveno u celoj Vojvodini, ako ne i u Srbiji i čije je očuvanje samim tim zajednički interes svih nas.

Celokupan istorijat Vrbasa je vezan za postojanje ove crkve i njenih vernika, koji su bili različitih nacionalnosti, pa predstavlja neraskidiv deo lokalne tradicije i svojim postojanjem svedoči o tradicionalno dobrim međukonfesionalnim i međuljudskim odnosima. Gore navedene činjenice su samo neki od mnogobrojnih razloga koji čine ovu crkvu jedinstvenom i koja se mora sačuvati.

Gabor Dolinski
Evangelička hrišćanska crkva augsburškog
veroispovedanja u Srbiji – Vojvodini