Likovna galerija KC Vrbas raspisala konkurs za organizaciju izložbi

277

VRBAS - Likovna galerija Kulturnog centra Vrbasa poziva sve zainteresovane likovne, primenjene i multimedijalne akademske umetnike, kao i udruženja umetnika da daju svoje predloge za organizaciju samostalnih ili grupnih izložbi.

Dokumentacija za konkurs treba da sadrži:

  • Deset fotografija radova koji se predlažu za izložbu, sa naznačenom dimenzijom, tehnikom i godinom nastanka – štampano i na CD-u (300dpi, u slučaju da izložba bude prihvaćena te fotografije biće korišćene za štampani materijal)
  • Profesionalnu biografiju autora
  • Sažetu koncepciju izložbe
  • Tehnički opis izložbe
  • Kontakt adresu, e-mail adresu i telefone
    Katalog sa prethodne izložbe (ako ima)

Konkurs je otvoren od 1. oktobra do 1. decembra 2019. godine. Nepotpuni konkursni materijal neće biti razmatran. Konkursni materijal se ne vraća. Dokumentaciju slati poštom na adresu: Kulturni centar Vrbasa, Maršala Tita 87, 21460 Vrbas, uz napomenu „Konkurs za izlaganje u Likovnoj galeriji“, ili putem mejla na adresu: [email protected]

Kulturni centar Vrbasa se obavezuje da postavi izložbu, organizuje otvaranje, medijsku podršku i štampa propratni materijal u skladu sa mogućnostima. Troškove transporta radova snosi autor. Oko pojedinosti svake izložbe pojedinčano, dogovaraće se autor i galerista.

O odabiru izložbi odlučiće Umetnički savet Likovne galerije Kulutrnog centra Vrbasa. Svi prijavljeni autori će biti obavešteni o rezultatima konkursa putem i-mejla do kraja decembra 2019.godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona 021/30-10-425 ili 064/85-77-079 kod galeriste dr Silvie Jelačić.