JKP Komunalac Vrbas krajem oktobra isključuje dužnike sa vodovodne mreže

1609

VRBAS - Javno komunalno preduzeće "Komunalac" Vrbas obaveštava korisnike da će krajem oktobra početi sa isključenjima dužnika s vodovodne mreže.

Foto: JKP Komunalac Vrbas

„Na više od dve hiljade adresa domaćinstava i na oko dvesta adresa pravnih lica i preduzetnika su poslate opomene. Po isteku roka za plaćanje, naznačenom na opomenama, pristupićemo merama isključenja i utuženja dužnika. Apelujemo na korisnike da izmire svoje obaveze u naznačenom roku na opomenama da ne bi došli u nezgodnu situaciju i tako dodatno opteretili svoj kućni budžet, jer troškove ponovnog priključenja na vodovodnu mrežu, snose sami korisnici. Takođe, apelujemo na korisnike koji su stupili u posed nekretnina, a nisu nas obavestili, da to urade u što kraćem roku. Po zakonu građani su dužni da nas obaveste u roku od 15 dana od nastale promene“, rekao je Miljko Miljanić, šef Službe obračuna i naplate potraživanja.

Dužnici račune mogu da izmire svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova na šalterima JKP Komunalac Vrbas ili uplatom na tekući račun: 105-5644-72. Za više informacija građani se mogu obratiti Službi obračuna i naplate pozivom na broj 021/ 706-575, lokal 103.

Ove nepopularne mere sprovode se s ciljem da se zaštite korisnici koji svoje obaveze redovno izmiruju, a koji su u većini. Ukoliko svi korisnici usluga JKP „Komunalac“ Vrbas redovno budu izmirivali svoje obaveze prema preduzeću omogućiće njegov nesmetan rad i visok kvalitet usluga koje pruža građanima.

Podsećaju se potrošači da redovnim plaćanjem svojih obaveza ostvaruju pravo na popust od tri odsto.