Završeno saniranje biljne deponije u Kucuri

224

KUCURA - Ekipe Poslovne jedinice "Čistoća" JKP "Komunalac" Vrbas završile su radove na sanaciji biljne deponije u Kucuri.

Foto: JKP Komunalac Vrbas

Uređenje ovog prostora obavljeno je na osnovu rešenja Odeljenja za inspekcijske poslove Opštinske uprave Vrbas, jer se posle samo tri meseca od poslednjeg čišćenja otpad ponovo nagomilao.

„Najveći problem ovog smetlišta nije sama površina deponije, nego zeleni pojas duž pristupnog puta deponiji. Tu je u dužini od dve stotine metara bilo nagomilano mnogo smeća, koje smo kombinovanom mašinom i sa dva kiper kamiona uklonili i preneli na prostor same deponije“, rekao je Mladen Pavlović, poslovođa PJ „Čistoća“.

Foto: JKP Komunalac Vrbas

Predsednik saveta Mesne zajednice Kucura, Stevan Samočeta, rekao je da se na deponiji namenjenoj isključivo za biljni otpad opet nagomilalo raznovrsno smeće. Uz pomoć JKP Komunalac Vrbas i novčane pomoći Opštine Vrbas deponija je ponovo sanirana. Prema njegovim rečima najveći problem stvaraju sami građani nesavesnim odlaganjem otpada. Kako bi se ovaj problem rešio on je najavio uvođenje video nadzora i veće kazne za nesavesne pojedince i preduzeća.

Komunalci apeluju na građane da koriste ovo smetlište isključivo za biljni otpad, što je i njegova namena, te da ne bacaju smeće na mestima koja nisu za to predviđena. Nesavesnim postupanjem zagađuje se životna sredina i ugrožava zdravlje ljudi i životinja.