Opštini Kula blizu dvanaest miliona za sanaciju Dečjeg dispanzera u Sivcu

431

SIVAC - U sredu 16. oktobra održana je sednica Pokrajinske vlade, na kojoj je usvojen Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu, u periodu od januara do septembra.

Foto: vojvodina.gov.rs

Pokrajinski budžet za 2019. godinu koncipiran je na bazi 59 programa sa 191 programskom aktivnosti i 85 projekata.

Na sednici je doneto rešenje da se Javnom vodoprivrednom preduzeću „Vode Vojvodine“ usmeri 153,2 miliona dinara za finansiranje radova koje izvode vodoprivredna preduzeća u 2019. godini.

Opštini Kula biće usmereno 11,9 miliona dinara za sanaciju Dečjeg dispanzera u Sivcu, dok su za nabavku jačeg agregata za struju u Domu za duševno obolela lica „1. oktobar“ u Starom Lecu izdvojena četiri miliona dinara.

Pored toga, Gimnaziji „Laza Kostić“ data je saglasnost za pribavljanje građevinske dozvole za izgradnju fiskulturne sale.

Obim budžeta u izveštajnom periodu iznosio je 74,98 milijardi dinara. Tekući prihodi i primanja ostvareni su u iznosu od 56,7 milijardi dinara ili 75,7 odsto od planiranih 74,98 milijardi.

Rashodi i izdaci budžeta su izvršeni u iznosu od 47,7 milijardi dinara ili 63,6 odsto od planiranog obima budžeta, odnosno 84 odsto od ostvarenih prihoda.

Planirani budžetski deficit za ovu godinu iznosi 5 milijardi dinara, a ostvaren je budžetski suficit od 3,7 milijardi dinara.