Anketari RZS do 10. novembra posećuju domaćinstva na teritoriji Kule, Vrbasa, Odžaka i Sombora

828

SRBIJA - Na teritoriji Republike Srbije, u toku je sprovođenje šestog ciklusa Istraživanja višestrukih pokazatelja – MICS 6. Istraživanje je počelo 2. septembra i trajaće do 10. novembra 2019. godine.

U prvoj polovini rada na terenu, od 10.000 izabranih domaćinstava, 11 timova Republičkog zavoda za statistiku posetilo je 4.872 domaćinstva (3.930 iz nacionalnog uzorka i 942 iz uzorka domaćinstava koja žive u romskim naseljima). Među opštinama u kojima se sprovode istraživanja su i Kula, Vrbas i Odžaci, kao i grad Sombor.

Stopa odgovora u nacionalnom uzorku je  83,9 odsto, dok je stopa odgovora u uzorku domaćinstava koja žive u romskim naseljima preko 97 odsto. U nacionalnom uzorku anketirano je 1.710 žena, 899 dece mlađe od 5 godina i 837 dece uzrasta od pet do 17 godina. U uzorku domaćinstava koja žive u romskim naseljima anketirano je 879 žena, 501 dete mlađe od pet godina i 495 dece uzrasta od pet do 17 godina.

Podsećamo da je MICS globalni istraživački program koji priprema UNICEF, zajedno sa različitim agencijama Ujedinjenih nacija i koji se, u petogodišnjoj dinamici, sprovodi u saradnji sa nacionalnim statistikama.

MICS je veoma važno istraživanje kojim se prikupljaju različiti pokazatelji o položaju, pre svega, žena i dece, zatim o položaju porodica, položaju marginalizovanih grupa stanovništva itd. Cilj je da se pomogne u obezbeđivanju pokazatelja koji ne postoje u administrativnim izvorima i podacima iz drugih istraživanja.

MICS predstavlja jedini izvor podataka za mnoge indikatore koji se odnose na zaštitu deteta, obrazovanje u ranom detinjstvu (pohađanje predškolskih ustanova), imunizaciju (vakcinacija dece), opšte obrazovanje, obrazovanje romske populacije, zatim na zdravlje populacije, navike u ishrani itd.
Svi podaci se prikupljaju u skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici, prikupljeni podaci su službena tajna i objavljuju se isključivo u zbirnom (agregiranom) obliku.

Istraživanje se sprovodi kroz zajedničku saradnju EU Delegacije u Srbiji, UNDP-a, UNICEF-a i RZS-a.

“Zahvaljujemo se svim domaćinstvima koja su do sada učestvovala u istraživanju i molimo sve kod kojih će anketari RZS-a doći do 10. novembra da sarađuju sa našim timovima i time pomognu da što bolje sagledamo položaj žena i dece u Srbiji. Otvorite vrata, pokažite da vam je stalo!”, poručili su iz Republičkog zavoda za statistiku.