Vode Vojvodine o havariji kod Srbobrana, upire se prst u Vrbas, Kulu i Crvenku

3727

VOJVODINA - JVP "Vode Vojvodine" obaveštava javnost da je nakon uginuća ribe na delu kanala Bečej-Bogojevo u Srbobranu, dana 3. novembra, preduzelo sve moguće mere kako bi se ublažile posledice zagađenja i sanirala nastala šteta.

Pomor ribe u kulskom Begejcu / Foto: N. Janjanin

Prilikom redovnog obilaska terena tog dana, ribočuvarske službe uočile su veću količinu uginule ribe u priobalnom delu kanala, kao i plutajućih riba na površini u potrazi za kiseonikom. O ovoj pojavi odmah su obaveštene nadležne inspekcije i uzorci su odneti na analizu u laboratorije Departmana za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i Naučnog instituta za veterinarstvo Novi Sad.

Prvi rezultati uzorkovane vode pokazali su nedovoljnu količinu kiseonika, što je indikator zagađenja vode.

JVP „Vode Vojvodine“ vodni režim u kanalima održava u potpunosti po Pravilniku o održavanju vodnog režima HSDTD. Pre nego što je uočeno zagađenje, na posmatranoj lokaciji kanala proticaj je bio uobičajen za ovo doba godine.

Iz JVP „Vode Vojvodine“ kažu da su, odmah nakon dobijenih informacija sa terena o uginuću ribe, preduzete sledeće mere:

  • povećan je protok vode na ustavi Kucura na sedam kubnih metara u sekundi
  • pojačano je pumpanje vode na CS Bogojevo
  • podignuta je ustava Bečej kako bi se voda što pre povukla iz zone Srbobrana
  • ustava Vrbas se održava zatvorenom da ne bi pogurala otpadnu vodu iz kraka prema Vrbasu i dodatno pogoršala stanje prema Srbobranu
  • ribočuvarske službe istog dana pokupile su svu uginulu ribu i odnele u kafileriju na spaljivanje

Ovim merama JVP „Vode Vojvodine“ uradile su sve iz svoje nadležnosti radi ublažavanja posledica havarijskog zagađenja, odnosno poboljšanje kvaliteta vode u kanalu, navodi se u ovom preduzeću.

U četvrtak je ponovo sprovedena kontrola vode na predmetnoj lokaciji. Pored svih učinjenih mera, rezultati nisu zadovoljavajući, odnosno kvalitet vode nije poboljšan, što znači da se voda i dalje zagađuje. Vodna inspekcija je na terenu i trenutno se ustanovljava mogući uzročnik zagađenja vode.

„Napominjemo da je na području opštine Vrbas, Kule i Crvenke registrovano ukupno 18 zagađivača čiji rad može da se dovede u vezu sa predmetnim zagađenjem. Ovaj deo kanala inače karakteriše kontinualno ulivanje otpadnih voda“, kažu u „Vodama Vojvodine“.