Oglas za regresiranje dela troškova prevoza studenata opštine Odžaci

305

ODŽACI - Predsednica opštine Odžaci 13. novembra je raspisala Oglas za regresiranje dela troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju za nastavnu 2019/2020 godinu.

Zgrada Opštine Odžaci / Foto: N. Janjanin, fotopres.com

Uslovi potrebni za ostvarivanje prava:

 • Da studenti imaju prebivalište na teritoriji opštine Odžaci
 • Da svakodnevno putuju na međugradskoj, međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do mesta ustanove visokog obrazovanja (da nisu korisnici usluge domskog smeštaja i da ne stanuju u privatnom smeštaju)
 • Da se školuju na teret budžeta
 • Da prvi put upisuju godinu studija
 • Da nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa APV, lokalnih samouprava, Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih institucija, fondova i fondacija

Uz zahtev za priznavanje prava na regresiranje putnih troškova studenti prilažu i:

 • Fotokopiju očitane lične karte
 • Fotokopiju indeksa (prva, druga strana i strana na kojoj je upisan poslednji semestar)
 • Uverenje sa fakulteta – dokaz da se školuje na teret budžeta, da prvi put upisuje određenu godinu studija i da nije korisnik studentskih stipendija i kredita
 • Uverenje službe studentskih domova da ne koriste usluge smeštaja
 • Izjavu da svakodnevno putuje od mesta stanovanja do ustanove visokog obrazovanja
 • Overenu izjavu o zajedničkom domaćinstvu
 • Fotokopiju tekućeg računa

Oglas je otvoren od 13. do 26. novembra 2019. godine.

Podnošenje i prijem dokumentacije počelo je 13. novembra 2019. godine.

Zahtevi se predaju na šalteru broj 6. Uslužnog centra Opštinske uprave Odžaci.
Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije obratiti se na broj telefona 025/466-032.