Šećerana u Crvenki odgovorna za pomor ribe, zagađena voda se kreće ka Tisi

3221

CRVENKA / KULA / VRBAS - Opštinska inspekcija za zaštitu životne sredine iz Kule utvrdila je da je Šećerana Crvenka otpadnu vodu ispuštala u Veliki bački kanal, zbog čega je došlo do pomora ribe kod Vrbasa i Srbobrana.

Uginula riba kod drvenog mosta / Foto: N. Janjanin

Kako prenosi RTV, ispuštanje vode u kanal vršilo se iako postoje taložna polja za odlaganje otpadne vode. Nakon kontrole, inspektori su izdali nalog da se ispuštanje zagađene vode zaustavi.

Opštinski inspektor za zaštitu životne sredine opštine Kula Biljana Leovac rekla je za ovu televiziju da je izvršena kontrola kojom je utvrđeno da se ne poštuje projekat studije i da deo otpadnih voda iz tehnološkog procesa odlazi u I64. Ona dodaje da je na licu mesta dat usmeni nalog da se pumpe upale i da prestane ispuštanje vode u kanal.

Prema rečima direktora JVP „Vode Vojvodine“ Slavka Vrndžića, zagađena voda pomera se nizvodno i kulminacija je sada kod Bečeja. On kaže da voda polako otiče u Tisu i nada se da će posledice biti manje zbog veličine ove reke.

Podsećamo da je 3. novembra, na delu kanala kod Srbobrana, uočena veća količina ribe koja pliva po površini vode, dok se u priobalnom delu kanala nalazila uginula riba. Talas zagađene vode je potom stigao do Bečeja i procenjuje se da je ukupno uginulo više od tri tone ribe.